Πολωνία

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιπλήττει την Πολωνία για τους αντί-ΛΟΑΤΚΙ+ νόμους

Η έλλειψη οποιασδήποτε μορφής νομικής αναγνώρισης και προστασίας για τα ΛΟΑΤΚΙ+ ζευγάρια στην Πολωνία, παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έκρινε το
13/12/2023