terms of use

Το avmag.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης
τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος των σελίδων του δικτυακού
τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση
των σελίδων/υπηρεσιών του avmag.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
Οι όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς
προειδοποίηση εφόσον παραστεί ανάγκη με παράλληλη δημοσίευσή τους στην
παρούσα θέση και ισχύουν για όλους τους επισκέπτες/χρήστες του
avmag.gr, όσο και για τα εγγεγραμμένα μέλη του.

1. Εισαγωγή

Το avmag.gr είναι ένας δικτυακός τόπος που δημιουργήθηκε με σκοπό να
παρέχει ενημέρωση και πληροφόρηση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με
την ομοφυλοφιλική και λεσβιακή κοινότητα και να φιλοξενεί την διαδικτυακή
έκδοση του περιοδικού antivirus. 

Γενικές Πληροφορίες
Το avmag.gr παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού του τόπου
μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών και σελίδων, επιλογών και πηγών,
συμπεριλαμβανόμενων διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας. Στις σελίδες του
φιλοξενούνται ειδήσεις, άρθρα, προτάσεις, τέχνη και προβολή υποστηρικτικών
επιχειρήσεων καθώς και παιχνίδια και guide. 

2. Πρόσβαση / Εγγραφή

Αφού περιηγηθείτε εκτενώς στις σελίδες του avmag.gr, ώστε να
κατανοήσετε τη φιλοσοφία της λειτουργίας του, αλλά και να γνωρίσετε
όλες τις υπηρεσίες που παρέχει, δεν έχετε παρά να κάνετε ένα ακόμη
βήμα και να γίνετε... μέλος στην υπηρεσία newsletter ενώ μπορείτε επίσης
να κάνετε σχόλια σε κάθε άρθρο ή δημοσιευση που το επιτρέπει και να την
δημοσιεύετε αυτόματα σε ιστοσελίδες κοινωνική δικτύωσης.  

3. Διακοπή Παροχής Υπηρεσιών

Το avmag.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει
προσωρινά ή μόνιμα, μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς
προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.
O χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το avmag.gr διατηρεί το
αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του λογαριασμού μέλους και
του κωδικού πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση
του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν
παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

4. Υπηρεσίες και Σελίδες Προσωπικού Χαρακτήρα

Το avmag.gr παρέχει στους χρήστες/μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική
υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση «περιεχομένου» / «δημοσιεύσεων». Ως
«περιεχόμενο» / «δημοσίευση» ορίζονται: Οι πληροφορίες που παρέχετε σε
άλλους χρήστες/μέλη του δικτυακού τόπου με τη δημοσίευση γραπτών
μηνυμάτων στις ομάδες συζητήσεων (forums), η αποστολή προσωπικών
μηνυμάτων, η υποβολή σχολίων και απόψεων στις ενότητες My Devices, My
Gallery, My Links και στις λοιπές σελίδες του avmag.gr, η δημοσίευση
στοιχείων στο προσωπικό σας προφίλ, η σύνταξη και χρήση προσωπικής
υπογραφής και γενικότερα οποιαδήποτε άλλη μορφή δημοσίευσης που
σχετίζεται με το avmag.gr.

Προοίμιο

Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι
φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και
εν γένει κάθε περιεχόμενο, είτε αναρτάται από τους χρήστες δημόσια στο
avmag.gr είτε μεταφέρεται ιδιωτικά μέσω των υπηρεσιών, παραμένει στην
αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο
προέρχεται. Συνεπώς κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο
και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει
ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του avmag.gr.
Ο επισκέπτης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το avmag.gr μπορεί να
υιοθετήσει νέους όρους χρήσης των υπηρεσιών του, συμπεριλαμβανομένων
των χρονικών ορίων που θα διατηρούνται στις υπηρεσίες του avmag.gr τα
μηνύματα, τα προφίλ μελών ή/και οποιοδήποτε αρχείο ή άλλο περιεχόμενο
που αναρτά ή/και δημοσιεύει ο επισκέπτης/μέλος. Ειδικότερα, τα
παραπάνω συμπεριλαμβάνουν τον μέγιστο αριθμό ημερών που το avmag.gr
μπορεί να διατηρήσει οποιοδήποτε περιεχόμενο σε οποιονδήποτε
λογαριασμό μέλους και σε οποιαδήποτε υπηρεσία, το μέγιστο μέγεθος που
μπορεί να καταλαμβάνει κάποιο αρχείο ή άλλο περιεχόμενο στο server του
avmag.gr. Το avmag.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα
στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, τους όρους χρήσης των υπηρεσιών του
στους επισκέπτες / μέλη.
Το avmag.gr δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την διαγραφή, φθορά
η αποτυχία αποθήκευσης αρχείων ή άλλου περιεχομένου το οποίο
διατηρείται ή διακινείται μέσω οποιασδήποτε σελίδας ή υπηρεσίας του
δικτυακού του τόπου.
Το avmag.gr, οι διαχειριστές του ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
που συνδέεται ή σχετίζεται με το avmag.gr, σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται καθ? οποιονδήποτε
τρόπο τις εκφραζόμενες στις υπηρεσίες και σελίδες προσωπικού
περιεχομένου (π.χ. forums, my gallery, my links κ.λ.π.) προσωπικές
ιδέες ή αντιλήψεις των επισκεπτών/μελών.

Δεοντολογία Χρηστών

Απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης
μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο,
επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο,
βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την
προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα
μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
Τα μέλη του avmag.gr δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουν καμία πληροφορία
που αφορά μέλη του avmag.gr και η οποία παρέχεται από το avmag.gr ή
από τα ίδια τα μέλη του. Αν γίνει αντιληπτή η διακίνηση «προσωπικών»
στοιχείων, τότε το avmag.gr έχει το δικαίωμα διαγραφής αυτών των
δημοσιεύσεων, καθώς και επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες. Προσωπικά
στοιχεία θεωρούνται μεταξύ άλλων και τα προσωπικά μηνύματα (PM).
Απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης
μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει
δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει
εμπιστευτικής σχέσης.
Απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης
μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής
(κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα
(συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
Απαγορεύεται η πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
Οι δημοσιεύσεις θα πρέπει να είναι ουσιώδεις και να μην δημιουργούνται
με σκοπό την παραπλάνηση των αναγνωστών τους με οποιονδήποτε τρόπο.
Απαγορεύεται το «trolling», δηλαδή η συστηματική υποβολή περιεχομένου
που είτε έχει ως στόχο τη δημιουργία ερίδων και αντιδικιών, είτε
προκαλεί αναστάτωση στην ομαλή ροή διεξαγωγής των συζητήσεων, που
φιλοξενούνται στις σελίδες του avmag.gr.
Οι δημοσιεύσεις δεν θα πρέπει να περιέχουν απόψεις οι οποίες ενδέχεται
να προκαλέσουν αντιδράσεις σε μια μεγάλη ομάδα χρηστών/επισκεπτών του
avmag.gr.

Απαγορεύεται η δημοσίευση αγγελιών πώλησης, ζήτησης ή ανταλλαγής,
καθώς και μηνυμάτων που έχουν ως σκοπό τη συναλλαγή με επισκέπτες/μέλη
του avmag.gr. Οι αγγελίες θα πρέπει να δημοσιεύονται αποκλειστικά στην
ενότητα των Αγοραπωλησιών (Buy and Sell Mobiles, Buy and Sell
General), η οποία διέπεται από ειδικότερους όρους που περιγράφονται
αναλυτικά σε παρακάτω παραγράφους. Ο σχολιασμός των δημοσιευμένων
αγγελιών, είτε στην προαναφερθείσα ενότητα, είτε σε οποιαδήποτε άλλη
ενότητα του avmag.gr, απαγορεύεται. Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα
αξιολόγησης των συναλλαγών από τα μέλη που εμπλέκονται στην καθεμία
από αυτές μέσω του συστήματος αξιολογήσεων.
Τα μέλη του avmag.gr δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μεταφέρουν με
τις δημοσιεύσεις τους στις σελίδες του δικτυακού του τόπου αυστηρώς
προσωπικά θέματα, όπως διαμάχες, αντιδικίες, προβλήματα κ.α. με άλλα
μέλη ή τρίτους. Το παρών ισχύει ανεξάρτητα από το μέγεθος του
προβλήματος ή τη σημαντικότητά του. Εναλλακτικά, τα μέλη καλούνται να
επιλύσουν τις αυστηρώς προσωπικές τους διαφωνίες/προβλήματα με τη
χρήση εναλλακτικών μέσων.
Απαγορεύεται η παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των
servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του
avmag.gr, ή η μη συμμόρφωση με τους κανόνες, τις προϋποθέσεις, τις
διαδικασίες και τους κανόνες των δικτύων αυτών.
Απαγορεύεται η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής
και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών (όπως
η συλλογή ή/και δημοσιοποίηση, ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων
άλλων χρηστών/μελών).
Απαγορεύεται η παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής,
εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που
έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του
avmag.gr.

Spam και Αυτοπροβολή

Ως spamming ορίζονται όλες οι αυτόκλητες ή μη εξουσιοδοτημένες
ενέργειες που έχουν ως σκοπό την άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων,
υπηρεσιών και web-sites μέσω των σελίδων του avmag.gr. Απαγορεύεται
αυστηρά η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης
μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης
διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή
ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη μηνυμάτων (email,
προσωπικά μηνύματα) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης
περιεχομένου.
Ειδικότερα, όσον αφορά τα web-sites, η επαναλαμβανόμενη δημοσίευση
συνδέσμων (hyperlinks) από το ίδιο μέλος ή από μικρή ομάδα μελών, που
οδηγούν προς συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση, θεωρείται σκόπιμη
ενέργεια διαφημιστικής προβολής / spamming και απαγορεύεται αυστηρά.
Σε όλες τις περιπτώσεις spamming, η ομάδα διαχείρισης του avmag.gr θα
προβαίνει στην άμεση διαγραφή των σχετικών μηνυμάτων, καθώς και στη
διακοπή των λογαριασμών μελών που δημοσίευσαν τα σχετικά μηνύματα.
Παράλληλα, θα τίθενται σε εφαρμογή φίλτρα, τα οποία θα καθιστούν
αδύνατη οποιαδήποτε υπάρχουσα ή μελλοντική αναφορά στα συγκεκριμένα
προϊόντα, υπηρεσίες και web-sites.

Υπογραφές Μελών

Κάθε εγγεγραμμένο μέλος έχει τη δυνατότητα δημιουργίας και
τροποποίησης ενός κειμένου, το οποίο προστίθεται αυτόματα σε όλες
σχεδόν τις δημοσιεύσεις του, εφόσον το επιθυμεί.

Οι υπογραφές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε μέγεθος τους 750
χαρακτήρες ή να ξεπερνούν τις 5 γραμμές.
Το μέλος, εφόσον πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, έχει τη
δυνατότητα προσθήκης εικόνας στην υπογραφή του με την χρήση του κώδικα
«img», αρκεί αυτή να μην υπερβαίνει σε διαστάσεις τα 420x150 pixels
και το μέγεθός της να μην υπερβαίνει τα 16.384 bytes.
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κειμένου ή/και εικόνων με ερωτικό προσανατολισμό.
Τα μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους κατά τη δημιουργία της
υπογραφής τους το σύνολο των όρων πρόσβασης και χρήσης στο forum και
ιδιαίτερα τα σημεία που αφορούν το spamming, την αυτοπροβολή, καθώς
και την μορφοποίηση του κειμένου, την απαγόρευση παράθεσης κομματικού,
θρησκευτικού και αθλητικού/οπαδικού περιεχομένου.

Επιπρόσθετοι όροι για συγκεκριμένες σελίδες / υπηρεσίες

Ψηφοφορίες: Το avmag.gr παρέχει στους επισκέπτες/μέλη των σελίδων και
των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε ζητήματα τα οποία
διατυπώνει το ίδιο ή και τα μέλη του με τη μορφή ερωτημάτων.
Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται και σχολιάζονται από το
avmag.gr για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της
κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για
ψηφοφορία. Το avmag.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και
εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται
αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Το avmag.gr καθορίζει τους
ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το
δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.
Tα αποτελέσματα των ψηφοφοριών επ' ουδενί μπορούν να θεωρηθούν, ότι
αντιπροσωπεύουν το σύνολο ή έστω ένα ορισμένο κομμάτι της κοινής
γνώμης ή ότι τα εξαγόμενα συμπεράσματα μπορούν να θεωρηθούν ως
επιστημονικά συμπεράσματα καθώς η συμμετοχή στις ψηφοφορίες είναι
απολύτως ελεύθερη σε κάθε χρήστη και απολύτως προαιρετική.
My News: Στην ενότητα My News (Ελλάδα, Κόσμος, Συσκευές, Απόψεις)
δικαίωμα δημοσίευσης νέων θεμάτων συζήτησης έχουν μόνο συγκεκριμένα
μέλη της ομάδας διαχείρισης του avmag.gr. Οι συγκεκριμένες ενότητες
αποτελούν το χώρο δημοσίευσης άρθρων και ειδήσεων, που έχουν ως στόχο
την ενημέρωση των επισκεπτών/μελών του avmag.gr για τις εξελίξεις στην
ελληνική και την παγκόσμια αγορά των τηλεπικοινωνιών, καθώς και
ανακοινώσεων που αφορούν τους επισκέπτες/μέλη του avmag.gr.
My Movies and TV: Στη συγκεκριμένη ομάδα συζήτησης-forum, τα μέλη
καλούνται να σχολιάσουν μεταξύ άλλων ταινίες ή τηλεοπτικά προγράμματα.
Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του συγκεκριμένου forum, είναι πολύ πιθανό
τα μέλη να επιθυμούν να παραθέσουν στοιχεία, τα οποία αποκαλύπτουν την
εξέλιξη ενός έργου (spoilers). Μια τέτοια παράθεση προκαλεί στις
περισσότερες περιπτώσεις τη εύλογη δυσαρέσκεια των επισκεπτών/μελών
του avmag.gr, που δεν έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο έργο και
σκοπεύουν να το παρακολουθήσουν στο μέλλον. Τα μέλη που συμμετέχουν
στο συγκεκριμένο forum δεν θα πρέπει να παραθέτουν τέτοιου είδους
πληροφορίες στα θέματα που δημιουργούν, ενώ τα μέρη των δημοσιεύσεών
τους που περιέχουν spoilers θα πρέπει να περικλείονται με τον κώδικα
«spoiler», ο οποίος κρύβει το κείμενο σε μαύρο φόντο, ώστε να μην
αποκαλύπτεται, παρά μόνο εφόσον το επιλέξει ο αναγνώστης.

Αγοραπωλησίες

Το avmag.gr διαθέτει υπηρεσία παροχής υπηρεσιών αγγελιών μέσω του
Internet σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει. Το
avmag.gr δεν ευθύνεται για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω
των υπηρεσιών αυτών από τον επισκέπτη / χρήστη και η συναλλαγή
δεσμεύει αποκλειστικά το χρήστη και τον παροχέα του αγαθού. Συνεπώς σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακεί το avmag.gr σε σχετική
δικαστική διαφορά που προκύπτει από τη συναλλαγή αυτή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην ενότητα των αγοραπωλησιών,
είτε ενεργητικά (με τη δημοσίευση αγγελιών), είτε παθητικά (με την
ανάγνωση αγγελιών) έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν
συμπληρώσει 150 ημέρες από την εγγραφή τους στο avmag.gr και έχουν
δημοσιεύσει ικανό αριθμό μηνυμάτων στα forums του. Περισσότερες
πληροφορίες για τον τρόπο πρόσβασης στην ενότητα των Αγοραπωλησιών,
παρέχονται σε σχετικό κείμενο (επισημασμένο μήνυμα), που έχει
δημοσιευθεί στο forum «Σχολιασμός».

Το avmag.gr λειτουργεί ως μέσο ολοκλήρωσης των συναλλαγών μεταξύ των
πωλητών και των αγοραστών μελών του. Το avmag.gr δεν εμπλέκεται στην
όλη συναλλαγή μεταξύ αγοραστών και πωλητών χρηστών του. Σαν αποτέλεσμα
δεν έχει και δεν μπορεί να έχει τον έλεγχο της ποιότητας, ασφάλειας ή
νομιμότητας των καταχωρημένων ειδών, της ακρίβειας της περιγραφής τους
και της δυνατότητας των πωλητών να διαθέσουν ή των αγοραστών να
αγοράσουν. Το avmag.gr τέλος δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι ένας
πωλητής ή αγοραστής θα ολοκληρώσει μία συναλλαγή στην οποία
συμμετέχει.
Το avmag.gr δεν έχει κανένα όφελος ούτε παίρνει κάποια προμήθεια για
τις συναλλαγές που διεξάγουν οι χρήστες του.
Καθώς το avmag.gr δεν έχει ενεργό συμμετοχή σε συναλλαγές των χρηστών
του σε περίπτωση διαφωνίας ή αντιδικίας με έναν ή περισσότερους
χρήστες, το avmag.gr και το σύνολο της διεύθυνσης, εργαζομένων,
συμβούλων και συνεργατών του απαλλάσσεται από απαιτήσεις ή αξιώσεις
για ζημίες κάθε είδους άμεσες ή έμμεσες, γνωστές ή άγνωστες,
αποδεδειγμένες και μη που προκύπτουν από τις αντιδικίες ή διαφωνίες
αυτές.
Το avmag.gr, αν και καταβάλει κάθε δυνατή τεχνολογικά προσπάθεια, δεν
διατηρεί αρχείο με τα προσωπικά στοιχεία των μελών του, ούτε είναι σε
θέση να επαληθεύσει. Το avmag.gr δεν εγγυάται την ταυτότητα όσο και
την αξιοπιστία των συναλλασσόμενων μερών. Ωστόσο, ενθαρρύνουμε την
επικοινωνία μεταξύ των χρηστών μέσω προσωπικών μηνυμάτων. Σε κάθε
περίπτωση μπορεί και ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιηθούν φορείς μεσολαβητές για
ολοκλήρωση συναλλαγών όπως τα ΕΛ.ΤΑ. και ειδικευμένα courier
(υπηρεσίες αντικαταβολής κ.λ.π.).
Οι διαχειριστές του avmag.gr έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν, χωρίς
προειδοποίηση, οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει τους γενικούς όρους
πρόσβασης και χρήσης ή είναι κακόβουλο ή υπάρχει υποψία απάτης.
Η δημιουργία καταχώρησης, η υποβολή προσφοράς ή η χρήση οποιασδήποτε
άλλης υπηρεσίας του avmag.gr μέσω του προσωπικού λογαριασμού ενός
χρήστη είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη (είτε ο ίδιος είτε κάποιος
άλλος χρησιμοποιεί το λογαριασμό του).
Το avmag.gr δεν ελέγχει τις πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες του
δημόσια μέσω του συστήματός του. Μπορεί να βρείτε στοιχεία και
πληροφορίες άλλων χρηστών προσβλητικές, επικίνδυνες ή παραπλανητικές.
Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική
και ασφαλείς μεθόδους συναλλαγής όταν συναλλάσσεστε μέσω του avmag.gr.
Επίσης, σημειώνουμε τους κινδύνους σε πιθανές συναλλαγές με άλλα
κράτη, ανήλικους ή ανθρώπους που μπορεί να παραποιούν τα προσωπικά
τους στοιχεία κατά την χρήση του avmag.gr. Αν παρόλα αυτά πέσει στην
αντίληψη των διαχειριστών του avmag.gr οποιαδήποτε πληροφορία που
αντίκειται στους Κανόνες Πρόσβασης και Χρήσης, αυτή θα αφαιρείται
χωρίς καμία προειδοποίηση.
Το avmag.gr διατηρεί το δικαίωμα κατάργησης εγγραφών χρηστών και
άρνηση παροχής υπηρεσιών σε χρήστες οι ενέργειες των οποίων είναι
αντίθετες με το παρών και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή παραπομπή που
υπάρχει εδώ ή σε άλλα κείμενα μέσα στο avmag.gr, αν σε σχετική
προσπάθεια αποτύχουμε να διασταυρώσουμε και επιβεβαιώσουμε τα
προσωπικά σας δεδομένα, εάν πιστεύουμε ότι οι κινήσεις σας μπορεί να
έχουν νομικές συνέπειες για εσάς, τους υπόλοιπους χρήστες ή το
avmag.gr.
Για την επιπλέον εξασφάλισή σας κατά τη διάρκεια συναλλαγών που
πραγματοποιούνται μέσω των σχετικών forum του avmag.gr (Buy and Sell
Mobile, Buy and Sell General) παρακαλούμε λάβετε υπόψη και τα εξής:
Ζητάτε πάντοτε αποδείξεις νόμιμης κατοχής του προϊόντος που αγοράζετε.
Ενδεικτικά αναφέρονται: αποδείξεις λιανικής, τιμολόγια αγοράς κλπ
φορολογικά στοιχεία.
Ζητάτε να μάθετε πάντοτε τα πλήρη στοιχεία (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο,
κατοικία, σταθερό τηλέφωνο) του πωλητή και κρατήστε τα κάπου με
ασφάλεια για όσο το δυνατόν περισσότερο!
Αν πρόκειται για αγορά μεγάλης αξίας επιμείνετε ιδιαίτερα στα παραπάνω
σημεία και σε περίπτωση αμφιβολίας ζητείστε τουλάχιστον υπεύθυνη
δήλωση του πωλητή (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) ότι το
πωλούμενο αντικείμενο/α είναι ιδιοκτησίας του πωλητή ή ότι ο πωλητής
είναι νομίμως εξουσιοδοτημένος από τον νόμιμο κάτοχο (να αναφέρονται
και τα δικά του στοιχεία) προκειμένου να το πωλήσει. (Σε αυτήν την
περίπτωση επικοινωνήστε και με το φερόμενο ως νόμιμο κάτοχο και
ζητήστε να γίνει απευθείας από αυτόν η πώληση).
Πρόσθετοι κανονισμοί: Παρακαλούμε λάβετε υπόψη τις ανακοινώσεις
(επισημασμένα μηνύματα) που έχουν αναρτηθεί στην ενότητα των
Αγοραπωλησιών (Buy and Sell Mobiles). Το περιεχόμενό τους αποτελεί
τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης. Σημειώνεται ότι ο σχολιασμός των
δημοσιευμένων αγγελιών, είτε στην προαναφερθείσα ενότητα, είτε σε
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του avmag.gr, απαγορεύεται. Υπάρχει ωστόσο η
δυνατότητα αξιολόγησης των συναλλαγών από τα μέλη που εμπλέκονται στην
καθεμία από αυτές μέσω του συστήματος αξιολογήσεων.
Η τήρηση των παραπάνω ελάχιστων και στοιχειωδών κανόνων είναι
απαραίτητη για τη δική σας προστασία καθώς το avmag.gr, αν και
καταβάλει κάθε δυνατή τεχνολογικά προσπάθεια, δεν διατηρεί αρχείο με
τα προσωπικά στοιχεία των μελών του, ούτε είναι σε θέση να τα
επαληθεύσει! Για το λόγο αυτό, το avmag.gr ρητά δηλώνει πως ουδεμία
ευθύνη φέρει για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ των μελών του
μέσα από το σύνολο των ιστοσελίδων του.

Αξιολόγηση Συναλλαγών

Το avmag.gr παρέχει σύστημα αξιολογήσεων, μέσω του οποίου τα μέλη του
μπορούν να βαθμολογούν και να σχολιάζουν την επιτυχία της συναλλαγής
που είχαν στην περιοχή των Αγοραπωλησιών με άλλα μέλη. Μέσω αυτού του
συστήματος τα μέλη μπορούν να βαθμολογήσουν μόνο χρήστες με τους
οποίους έγινε οποιουδήποτε είδους συναλλαγή, όπως προκύπτει από το
σύστημα του avmag.gr. Απαγορεύεται κάθε δράση που υποσκάπτει την
φερεγγυότητα και το κύρος του συστήματος αξιολογήσεων.

Δέχεστε ότι η αξιολόγησή σας αποτελείται από σχόλια που έδωσαν άλλοι
χρήστες. Επίσης δέχεστε τον υπολογισμό από τον μηχανισμό αξιολογήσεων
του avmag.gr και ότι ο υπολογισμένος καθαρός αριθμός αξιολόγησης δεν
σας χαρακτηρίζει σαν χρήστη χωρίς τα σχόλια που έδωσαν οι χρήστες για
εσάς. Επειδή η βαθμολογία αυτή δεν έχει σχεδιαστεί για κανέναν άλλον
λόγο εκτός από την χρήση εντός avmag.gr συμφωνείτε να μην
χρησιμοποιήσετε την βαθμολογία της αξιολόγησής σας σε άλλο μέσο ή με
άλλο τρόπο εκτός από το avmag.gr.
Εισαγωγή Αξιολογήσεων. Δεν παρέχουμε την τεχνική δυνατότητα εισαγωγής
αξιολογήσεων από άλλο μέσο ή site, γιατί ένας υπολογισμένος αριθμός
χωρίς αντίκρισμα σε συναλλαγές εντός avmag.gr δεν ανταποκρίνεται στην
πραγματική σας φήμη εντός της κοινότητας αγοραπωλησιών.
Αξιολογήσεις που δε σχετίζονται άμεσα με τη συγκεκριμένη συναλλαγή ή
που περιέχουν υβριστικά ή παραπλανητικά σχόλια μπορούν να διαγράφονται
χωρίς προειδοποίηση κατόπιν καταγγελίας ή εντοπισμού τους από εμάς.

5. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Διαχείρισης

Η ομάδα διαχείρισης έχει το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση, της
εποπτείας των πληροφοριών που δημοσιεύουν τα μέλη της κοινότητάς του
avmag.gr σε οποιαδήποτε από τις σελίδες του δικτυακού του τόπου.

Δικαιώματα Διαχείρισης
Τα μέλη που απαρτίζουν την ομάδα διαχείρισης του avmag.gr (εφεξής
διαχειριστές), χωρίζονται σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα
με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Οι Moderators και οι
Co-Moderators έχουν τη δυνατότητα επίβλεψης μιας ή και περισσοτέρων
θεματικών ενοτήτων δημοσίευσης μηνυμάτων. Οι Super Moderators έχουν τη
δυνατότητα επίβλεψης των δημοσιεύσεων των μελών του avmag.gr, σε
οποιαδήποτε από τις σελίδες. Ο Administrator έχει τη δυνατότητα
εποπτείας, ελέγχου και διαχείρισης όλων των πληροφοριών που
δημοσιεύουν τα μέλη του avmag.gr σε οποιαδήποτε από τις σελίδες του.
Οι Moderators, οι Super Moderators και ο Administrator, έχουν στη
διάθεσή τους τα κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης (μετακίνηση, αντιγραφή,
διαγραφή, τροποποίηση περιεχομένου κ.α.) που θα τους επιτρέψουν να
φέρουν εις πέρας την αποστολή τους.
Υποχρεώσεις
Η ομάδα διαχείρισης του avmag.gr έχει, συνοπτικά, δύο βασικές
υποχρεώσεις: 1) Να ενθαρρύνει την ορθή και υγιή επικοινωνία ανάμεσα
στα μέλη του avmag.gr, 2) Να ελέγχει τις ενέργειες και τις
δημοσιεύσεις των μελών του avmag.gr και να επεμβαίνει στις περιπτώσεις
που αυτές είναι αντίθετες με το παρών και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή
παραπομπή που υπάρχει εδώ ή σε άλλα κείμενα μέσα στο avmag.gr
Μέλη και Ομάδα Διαχείρισης
Η Ομάδα Διαχείρισης του avmag.gr αποτελείται από διακεκριμένα μέλη της
κοινότητάς του (διαχειριστές) τα οποία όπως είναι λογικό, έχουν, όπως
και τα λοιπά μέλη, την υποχρέωση να τηρούν πιστά τους παρόντες όρους
πρόσβασης και χρήσης.
Κάθε επισκέπτης/μέλος του avmag.gr έχει τη δυνατότητα «αναφοράς»
(report) των δημοσιεύσεων άλλων μελών που παραβαίνουν τους όρους
χρήσης, ζητώντας την επέμβαση της ομάδας διαχείρισης, η οποία και θα
επιληφθεί του θέματος κατά την κρίση της. Η «αναφορά» παραβάσεων
μπορεί να γίνει είτε με την χρήση των σχετικών συνδέσμων, που
περιλαμβάνονται στις περισσότερες από τις σελίδες του avmag.gr, είτε
με την χρήση της φόρμας επικοινωνίας.
Εφόσον υπάρχουν οποιεσδήποτε ενστάσεις σχετικά με τις ενέργειες που
ακολούθησε ένας διαχειριστής του avmag.gr, ώστε να αντιμετωπίσει
κάποιο περιστατικό, τότε αυτές θα πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά
με προσωπικό μήνυμα (PM) προς τον ίδιο το διαχειριστή. Εφόσον το μέλος
πιστεύει ότι δεν δικαιώθηκε από το αποτέλεσμα της μεταξύ τους
επικοινωνίας, τότε μπορεί να απευθυνθεί σε κάποιον τρίτο διαχειριστή
με περισσότερες αρμοδιότητες (π.χ. Super Moderator). Εφόσον και πάλι
θεωρεί πως το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, τότε μπορεί να απευθυνθεί
στους Administrators του avmag.gr, οι οποίοι θα προχωρήσουν σε
διερεύνηση του συγκεκριμένου περιστατικού και εφόσον απαιτείται, θα
προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.
Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δημοσιεύεται περιεχόμενο (π.χ.
μηνύματα, θέματα συζήτησης) το οποίο να καταδικάζει τις ενέργειες και
τις τακτικές που ακολούθησε κάποιος διαχειριστής για την αντιμετώπιση
οποιουδήποτε περιστατικού. Το μέλος καλείται να ακολουθήσει τις
οδηγίες που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος.

Διαχείριση Δημοσιευμένου Περιεχομένου
Οι διαχειριστές του avmag.gr έχουν το δικαίωμα να μετακινήσουν
οποιαδήποτε δημοσίευση σε περιοχή της οποίας η θεματολογία είναι
ανάλογη με το περιεχόμενο της δημοσίευσης αυτής. Για παράδειγμα,
μπορούν να μεταφέρουν ένα θέμα συζήτησης σε άλλο forum, εφόσον το
περιεχόμενό του είναι ή θεωρείται άσχετο με την περιγραφή της
συγκεκριμένης ενότητας.
Οι διαχειριστές του avmag.gr έχουν το δικαίωμα να μετακινήσουν μία ή
περισσότερες δημοσιεύσεις σε ένα άλλο θέμα συζήτησης στην ίδια ή σε
άλλη θεματική ενότητα, είτε σε ένα νέο θέμα συζήτησης με ανάλογη
θεματολογία.
Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τον τίτλο
οποιασδήποτε δημοσίευσης (θέματος, μηνύματος ή άλλου περιεχομένου),
εφόσον πιστεύουν ότι αυτός παραβαίνει τους όρους χρήσης είτε είναι
παραπλανητικός, είτε ανάρμοστος, είτε ελλιπής, είτε με ορθογραφικές
και γραμματικές ελλείψεις, είτε αντίθετος από τη «φιλοσοφία» του
forum.
Οι διαχειριστές του avmag.gr έχουν το δικαίωμα να απαγορεύσουν στα
μέλη τη δυνατότητα ανάρτησης περιεχομένου σε μία ή περισσότερες
θεματικές ενότητες, εφόσον οι θεματικές ενότητες αυτές περιέχουν
σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων, οι οποίες είναι αντίθετες από τους
όρους πρόσβασης και χρήσης.
Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να μετακινήσουν οποιαδήποτε
δημοσίευση που μέρος ή το σύνολο της οποίας αντιτίθεται στους όρους
πρόσβασης και χρήσης, σε ειδική περιοχή, προσπελάσιμη μόνο από τα μέλη
της ομάδας διαχείρισης του avmag.gr, ώστε να πραγματοποιηθούν όλες οι
απαιτούμενες ενέργειες και να αφαιρεθούν αυτές.
Οι διαχειριστές του avmag.gr δεν έχουν καμία αρμοδιότητα σε δικτυακούς
τόπους, υπηρεσίες και χώρους, που δεν περιλαμβάνονται στις σελίδες του
avmag.gr και δεν μπορούν να επέμβουν σε διαμάχες που ξεσπούν ανάμεσα
σε μέλη για αυστηρώς προσωπικά θέματα.

Πολιτική Διαχείρισης και Αποκλεισμός Πρόσβασης
Εφόσον η ομάδα διαχείρισης του avmag.gr αντιληφθεί ότι οι ενέργειες
κάποιου μέλους είναι αντίθετες από τους όρους πρόσβασης και χρήσης,
τότε θα προχωρήσει σε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
Προσωπική, ευγενική, σύσταση προς το μέλος, με την αποστολή προσωπικού
μηνύματος, για συμμόρφωση στους όρους πρόσβασης και χρήσης.
Δημόσια, επίσημη, σύσταση προς το μέλος, με την ανάρτηση μηνύματος
στην ίδια θεματική ενότητα που περιέχει την επίμαχη δημοσίευση.
Διαγραφή ή τροποποίηση της επίμαχης δημοσίευσης.
Κάθε εγγεγραμμένο μέλος μπορεί να δεχθεί έως και 2 προσωπικές ή
δημόσιες συστάσεις για συμμόρφωση. Σε περίπτωση τρίτης παράβασης των
όρων πρόσβασης και χρήσης από το ίδιο μέλος, τότε το avmag.gr θα
προχωρά σε διακοπή της διάθεσης του περιεχομένου και των υπηρεσιών του
προς αυτό (αποκλεισμός πρόσβασης), για χρονικό διάστημα ανάλογα με τη
σοβαρότητα της εκάστοτε περίστασης.
Εφόσον οι ενέργειες κάποιου μέλους είναι ακραίως αντίθετες από τους
όρους πρόσβασης και χρήσης, τότε το avmag.gr μπορεί να διακόψει
απροειδοποίητα και για απεριόριστο χρόνο τη διάθεση του περιεχομένου
και των υπηρεσιών του προς αυτό (αποκλεισμός πρόσβασης).

Γενικά
Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα (όχι όμως και την υποχρέωση) να
προβούν στην άμεση διαγραφή κειμένων, πληροφοριών, αρχείων, εικόνων,
γραφικών και δημοσιεύσεων γενικότερα, οι οποίες αντιτίθενται στους
παρόντες όρους πρόσβασης και χρήσης.
Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα (όχι όμως και την υποχρέωση) να
αφαιρέσουν από το δημοσιευμένο περιεχόμενο «δεσμούς» (hyperlinks) προς
άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι φιλοξενούν κείμενα, πληροφορίες,
αρχεία, εικόνες, γραφικά και δημοσιεύσεις γενικότερα, οι οποίες
αντιτίθενται στους παρόντες όρους πρόσβασης και χρήσης.
Ο χρήστης/μέλος του avmag.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το avmag.gr
δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το avmag.gr
και οι αρμόδιοι συνεργάτες του (ομάδα διαχείρισης) διατηρούν το
δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής, άρνησης,
ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε
περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του avmag.gr.
6. Περιορισμός Ευθύνης

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε
συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το avmag.gr
δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο
επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων
του avmag.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να
είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση
οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης
του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα
οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, ο χρήστης/μέλος
κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο
που δημιουργεί το avmag.gr ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στο avmag.gr, των
forums του, των «δεσμών» (hyperlinks) στα οποία παραπέμπει, και όλων
των άλλων σελίδων και υπηρεσιών του avmag.gr.

Περαιτέρω ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι επισκεπτόμενος τις
σελίδες περιεχομένου και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του avmag.gr
είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό,
προσβλητικό, ανήθικο, χυδαίο, παραπλανητικό, παράνομο κλπ. Σε καμία
περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το avmag.gr, για οποιαδήποτε
βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστούν οι χρήστες του, λόγω της έκθεσής τους
σε περιεχόμενο τέτοιου είδους.

Το avmag.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και
τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα
λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το avmag.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή
οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των
οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν
«ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το avmag.gr δεν εγγυάται σε καμία
περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των
περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το
κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο
επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το avmag.gr.
7. Αποκλεισμός Ευθύνης για Πληροφορίες / Συμβουλές

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο avmag.gr
αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη του avmag.gr και
γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Διαδικτύου και δε δύνανται
σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές
ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την
επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το avmag.gr αναλαμβάνει τη
συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε
καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια
και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών
πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και
της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την
πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες
του avmag.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους
πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των
παρεχομένων πληροφοριών.
8. «Δεσμοί» προς άλλους Δικτυακούς Τόπους

To avmag.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα
των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων (web sites) και σελίδων στα οποία
παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών μηνυμάτων
(banners). Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την
επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα
αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη
σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Το avmag.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του
χρήστη/συνδρομητή με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών στους οποίους
παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών μηνυμάτων
(banners), καθώς και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που
μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Το avmag.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι
ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web
sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά
κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
9. Πνευματικά Δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο του avmag.gr, το οποίο συμπεριλαμβάνει αλλά δεν
περιορίζεται, σε κείμενα, περιεχόμενα, φωτογραφίες, βίντεο,
ηχογραφήσεις και γραφικά, προστατεύεται από τις εθνικές (Ν.2121/93 ως
ισχύει) και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή (reformatting), αναδημοσίευση, διανομή,
έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση,
τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων του
avmag.gr ή εκπομπή του avmag.gr, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή
περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Εξαιρείται η
περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου
τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό
υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς
απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το avmag.gr, χωρίς να
θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές
σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των
αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή
εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία
και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης/μέλος
κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να
αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά
με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του avmag.gr.
Τα μηνύματα, προσωπικά ή δημόσια, που δημοσιεύονται στις ομάδες
συζητήσεων (forums) από τους χρήστες / μέλη του avmag.gr, καθώς και τα
άρθρα, τα σχόλια και οποιασδήποτε μορφής κείμενο, που δημοσιεύεται σε
οποιαδήποτε από τις σελίδες του avmag.gr, αποτελούν πνευματική
ιδιοκτησία του συγγραφέα τους, της οποίας όμως τη δημοσιευμένη
υπόσταση παραχωρεί στο avmag.gr και δεν μπορεί να αποσύρει σε ουδεμία
περίπτωση.
Οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται σε οποιαδήποτε από τις σελίδες του
avmag.gr, καθώς και τα αρχεία που επισυνάπτονται σε προσωπικά ή
δημόσια μηνύματα στις ομάδες συζητήσεων (forums) του avmag.gr,
αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού τους και μπορούν να
αποσυρθούν κατά βούληση. Απαγορεύεται η χρήση των συγκεκριμένων
φωτογραφιών ή αρχείων, χωρίς την έγγραφη άδεια του δημιουργού τους.
Το avmag.gr διατηρεί το δικαίωμα χρήσης ολόκληρου ή μέρους των
κειμένων, των φωτογραφιών και των αρχείων που δημοσιεύουν οι
χρήστες/μέλη του σε οποιαδήποτε από τις σελίδες του δικτυακού του
τόπου για τη παραγωγή άρθρων ή τη διαφημιστική προώθηση των
παρεχόμενων υπηρεσιών του.

όλα τα δικαιώματα χρήσης και πνευματικά δικαιώματα ανήνουν στην εταιρεία
με διακριτικό τίτλο HOMO evolution