Η Λήδα Κουσουμπά, Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού Κύπρου απάντησε στο θέμα της απαλλαγής μαθητριών και μαθητών από το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης μετά από σχετικό αίτημα γονέων.

«Η απαλλαγή οποιοδήποτε παιδιού από τα προγράμματα Περιεκτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης (ΠΣΔ), λόγω αντιδράσεων των γονέων, θα συνιστούσε παραβίαση των δικαιωμάτων του και θα ήταν ενάντια στο συμφέρον του

Η θέση της Επιτρόπου έρχεται με αφορμή την επιστολή του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού προς τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στις 10/5/2017, με κοινοποίηση προς την ίδια.

Ζητείται από την Επίτροπο και μάλιστα ως «κατεπείγον» γνωμάτευση αναφορικά με το περιεχόμενο επιστολής και γνωματεύσεων που έλαβε ο ΥΠΠ από ομάδα γονιών σχετικά με τη σεξουαλική αγωγή στα σχολεία. Οι γονείς αντιτίθεται στην εισαγωγή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο σχολείο ή/και θεωρούν ότι οι γονείς θα πρέπει να έχουν δικαίωμα εξαίρεσης των παιδιών τους από την αγωγή αυτή, σε περίπτωση που κρίνουν ότι η εν λόγω αγωγή αντιτίθεται στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές τους αντιλήψεις.


«Πάγια θέση μου είναι ότι, μια επιστημονικά θεμελιωμένη και παιδαγωγικά προσαρμοσμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η οποία να ενσωματώνεται σε όλο το φάσμα του Αναλυτικού Προγράμματος, από την προσχολική ακόμα ηλικία, εξυπηρετεί και διασφαλίζει το συμφέρον του παιδιού» , αναφέρει η κ. Κουρσουμπά, τονίζοντας ότι:

«υπό το φως όλων των πιο πάνω, η απαλλαγή οποιοδήποτε παιδιού από τα προγράμματα ΠΣΔ, λόγω αντιδράσεων των γονέων, θα συνιστούσε παραβίαση των δικαιωμάτων του και θα ήταν ενάντια στο συμφέρον του κατά παράβαση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού αλλά και άλλων διεθνών υποχρεώσεων του κράτους» .

Για τη νομιμότητα παροχής της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης από το σχολείο και της συμμετοχής των παιδιών, η Κουρσουμπά καταλήγει στο συμπέρασμα ότι:

«η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση συνιστά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους, το οποίο απορρέει από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού,[21] τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών ενάντια στη Σεξουαλική Κακοποίηση και Σεξουαλική Εκμετάλλευση (Σύμβαση Λανζαρότε) και τον Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο του 2014 [Ν.91(Ι)/2014] της Κυπριακής Δημοκρατίας. [22], και, κατ’ επέκταση, υποχρέωση της πολιτείας» .