Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά ίσα δικαιώματα για όλα τα παιδιά

14/12/2023
από
Την αναγνώριση της γονεϊκότητας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από τον τρόπο σύλληψης, γέννησης ή το είδος οικογένειας, ψήφισε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Με 366 ψήφους υπέρ – 146 κατά και 23 αποχές – οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν το νομοσχέδιο που διασφαλίζει ότι, όταν η γονεϊκή ιδιότητα καθιερώνεται από μια χώρα της ΕΕ, τα υπόλοιπα κράτη μέλη θα την αναγνωρίζουν. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα βάσει της εθνικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, την επιμέλεια ή την κληρονομική διαδοχή.

Καμία αλλαγή στο εθνικό οικογενειακό δίκαιο 

Σχετικά με την καθιέρωση της γονεϊκής ιδιότητας σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη θα μπορούν να αποφασίζουν αν θα δέχονται την παρένθετη κύηση, για παράδειγμα, αλλά θα υποχρεούνται να αναγνωρίζουν τη γονεϊκή ιδιότητα που καθιερώνεται από άλλη χώρα της ΕΕ, ανεξάρτητα από τον τρόπο σύλληψης, γέννησης ή το είδος της οικογένειάς του. Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να μην αναγνωρίζουν τη γονεϊκότητα εάν είναι ασυμβίβαστη με τη δημόσια πολιτική τους, αν και αυτό θα είναι δυνατό μόνο σε αυστηρά καθορισμένες περιπτώσεις.

Ωστόσο, κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά για να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις, π.χ. εις βάρος των παιδιών ΛΟΑΤΚΙ+ οικογενειών.

«Κανένα παιδί δεν πρέπει να υφίσταται διακρίσεις λόγω της οικογένειας στην οποία ανήκει ή του τρόπου με τον οποίο γεννήθηκε. Επί του παρόντος, τα παιδιά μπορούν να χάσουν τους γονείς τους, νομικά μιλώντας, όταν εισέρχονται σε άλλο κράτος μέλος. Κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο. Με αυτήν τη ψηφοφορία, είμαστε πιο κοντά στο να διασφαλίσουμε ότι αν είσαι γονέας σε ένα κράτος μέλος, είσαι γονέας σε όλα τα κράτη μέλη», δήλωσε η επικεφαλής ευρωβουλευτής Maria-Manuel Leitão-Marques.

Καθώς τελείωσε η διαβούλευση στο Κοινοβούλιο, αναμένονται οι αποφάσεις των κυβερνήσεων της ΕΕ, σχετικά με την τελική έκδοση των κανόνων.

Αν και η συγκεκριμένη απόφαση δεν καλύπτει το τεράστιο νομικό κενό που δημιουργεί η απουσία της ισότητας στον γάμο στην Ελλάδα, είναι πιθανό να συμβάλει στην αναγνώριση της γονεϊκότητας ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων που ζούσαν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, και επέστρεψαν στην Ελλάδα. Για αυτό άλλωστε, ακροδεξιοί ευρωβουλευτές κατέκριναν το νομοσχέδιο, με το επιχείρημα ότι υποστηρίζει τις ΛΟΑΤΚΙ+ οικογένειες.

Πληροφορίες από τη σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Δες και αυτό!