ένοπλες δυνάμεις

Οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις θέλουν περισσότερες γυναίκες, gay και μουσουλμάνους

Οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν εκστρατεία στρατολόγησης με στόχο άτομα διαφορετικών φύλων, σεξουαλικότητας, θρησκειών και προέλευσης, ώστε να αντιμετωπίσουν την έλλειψη στρατιωτών,
10/01/2018