Σε μια Ευρώπη που γερνάει με γρήγορους ρυθμούς, τα μεγαλύτερα σε ηλικία μέλη της ΛΟΑΤΙ κοινότητας είναι πολύ πιθανόν να βιώσουν διάφορες μορφές διακρίσεων, βάσει της ηλικίας τους, του σεξουαλικού προσανατολισμού τους ή της ταυτότητας του φύλου τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, επτά οργανώσεις από έξι Ευρωπαϊκές χώρες υλοποιούν το έργο με τίτλο “Best4OlderLGBTI”, το οποίο στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων και των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΤΙ μεγαλύτερης ηλικίας, όταν απευθύνονται σε υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι αναμενόμενες αλλαγές ως προς τη στάση και τις συμπεριφορές, η ομάδα υλοποίησης του έργου φιλοδοξεί αφενός να ενδυναμώσει κοινωνικούς λειτουργούς και επαγγελματίες υγείας, αφετέρου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό σχετικά με τις ιδιαίτερες ανάγκες των ηλικιωμένων ΛΟΑΤΙ ατόμων.

Στην Ελλάδα το έργο υλοποιείται από το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας ενώ συντονιστής είναι ο φορέας Anziani E Non Solo Societa Cooperativa Sociale από την Ιταλία. Συμμετέχουν επίσης οι οργανισμοί: Age Action Ireland Ltd (Ιρλανδία), Centro de Atendimento e Serviços 050+ (Πορτογαλία), European Association for Social Innovation (Ρουμανία), Fluxphera (Πορτογαλία), και Stichting Roze 50+ (Ολλανδία).

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Rights, Equality and Citizenship (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1 ΣΧΟΛΙΟ

 1. Πρόγραμμα για τα seniors της κοινότητας χωρίς τα proud seniors της κοινότητας.

  Μια ΜΚΟ η οποία δεν είναι αποκλειστικα λοατκι ασχολείται με το eldering στο λοατκι χώρο της Ελλάδας.

  Ένα χώρο που οι proud seniors greece ξεκίνησαν να το οργανωνουν από το 2015 με ενεργά μελη, που αυξάνονται κάθε χρόνο λαμβάνοντας μέρος σε δρασεις ερευνητικού, αλλά και ακτιβιστικου χαρακτήρα, χαρίζοντας τους ασφαλές περιβάλλον δημιουργικότητας και κοινωνικοποίησης ειδικά σε εκείνα που δεν έκαναν ποτέ το coming out.

  Επειδή στην Ελλάδα όλοι αγαπάνε τα Λοατκι και εμείς χαιρόμαστε πολύ γι’αυτό.

  Από εσάς για εμάς χωρίς εμάς δυστυχώς

  Γιάννος Κανελλόπουλος
  Υπεύθυνος
  Proud seniors greece

  Ομάδα υποστήριξης Λοατκι ατόμων ηλικίας 50+

Comments are closed.