Το Ανώτατο Δικαστήριο του Νεπάλ έκρινε, ότι το Νεπάλ παραβίαζε τα ανθρώπινα δικαιώματα για τους τρανς ανθρώπους στο να μην καταγράφεται στα επίσημα προσωπικά τους έγγραφα το πραγματικό φύλο τους.

Έτσι, το Ανώτατο Δικαστήριο του Νεπάλ έδωσε τη δυνατότητα στους πολίτες του να μπορούν να ενημερώσουν όλα τα προσωπικά τους έγγραφα, όπως πιστοποιητικό γέννησης, εκπαιδευτικά έγγραφα, ώστε να αντικατοπτρίζουν το πραγματικό τους όνομα και φύλο.

Το Νεπάλ είναι μία από τις λίγες χώρες στον κόσμο, που περιλαμβάνει ακόμη μια τρίτη επιλογή φύλου στα διαβατήρια, τις κάρτες υπηκοότητας και στην απογραφή.

Η απόφαση αυτή ήρθε με τη στήριξη των ακτιβιστιών LGBTI Pinky Gurung και Anik Rana που κατέθεσαν στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανέθεσε επίσης σε κυβερνητικά ιδρύματα να προσφέρουν κατάρτιση σε δημόσιους υπαλλήλους σχετικά με LGBTI θέματα.