Β.Ιρλανδία: Σχολεία διδάσκουν ότι η ομοφυλοφιλία είναι λάθος

210
Μια έκθεση έκρινε ότι υπάρχει μια «επιτακτική» ανάγκη μεταρρύθμισης της εκπαίδευσης σε θέματα σχέσεων και σεξουαλικότητας (RSE), αφού διαπίστωσε ότι ορισμένα σχολεία στη Βόρεια Ιρλανδία διδάσκουν στους μαθητές ότι η ομοφυλοφιλία είναι λάθος.

Η έκθεση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βόρειας Ιρλανδίας (NIHRC), που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (12 Ιουνίου), διαπιστώνει ότι η RSE στα σχολεία της Βόρειας Ιρλανδίας δεν πληροί τα πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα οποία δεσμεύεται η κυβέρνηση.

Ως αποτέλεσμα των ευρημάτων, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια «επιτακτική» ανάγκη για μεταρρύθμιση του προγράμματος σπουδών RSE. Η Alyson Kilpatrick, επικεφαλής επίτροπος της NIHRC, δήλωσε ότι τα ευρήματα «καθιστούν σαφές ότι υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος να διανυθεί».

Η έκθεση, η οποία περιγράφει λεπτομερώς τα παραπτώματα πολλών σχολείων, αναφέρει ότι ορισμένα σχολεία προωθούν τις πεποιθήσεις ότι οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου είναι λάθος.

Σε ένα παράδειγμα, ένα σχολείο έγραψε ότι «θα παρουσιαστεί στους μαθητές η πεποίθηση ότι οι ομοφυλοφιλικές πράξεις είναι αντίθετες με τη φύση και τον σκοπό των ανθρώπινων σχέσεων».

Πολλά σχολεία «ντροπιάζουν και στιγματίζουν» τα νέα παιδιά

Διαπιστώθηκε επίσης ότι «πολλά σχολεία χρησιμοποιούν γλώσσα που ντροπιάζει και στιγματίζει τα νέα άτομα που εμπλέκονται σε σεξουαλικές πρακτικές».

Αυτό συμβάλλει στη ντροπή και το στίγμα γύρω από την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και την άμβλωση, με ορισμένα σχολεία να χρησιμοποιούν γλώσσα όπως «η άμβλωση δεν είναι μέσο αντισύλληψης και όσοι εν γνώσει τους εμπλέκονται σε περιστασιακό σεξ πρέπει να φέρουν τις συνέπειες των πράξεών τους».

Η έκθεση σημειώνει επίσης ότι η πλειονότητα των σχολείων μετά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση «προωθούσε την αποχή», με την πολιτική ενός σχολείου να σημειώνει ως εξής: «Η σεξουαλική αποχή πριν από το γάμο και η πίστη εντός αυτού, θα παρουσιάζεται ως η θετική και επιθυμητή επιλογή και ως μια εφικτή πραγματικότητα».

Περίπου τα δύο τρίτα των σχολείων μετά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση δίδασκαν στους μαθητές για την αντισύλληψη, αλλά η επιτροπή σημείωσε ότι δεν ήταν σαφές αν προσέφεραν ακριβείς πληροφορίες.

Τα σχολεία θα πρέπει να παρακολουθούνται ως προς το περιεχόμενο της ΕΑΕ και οι μαθητές να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της πολιτικής.

Η έκθεση διατυπώνει 13 συστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται το αίτημα να ζητείται από τους μαθητές να συνδιαμορφώνουν και να αξιολογούν τις πολιτικές ΕΑΑ.

Συνιστά επίσης να παρακολουθούνται τα σχολεία ώστε να διασφαλίζεται ότι η εκπαίδευση διδάσκεται με «αντικειμενικό και μη επικριτικό τρόπο», συμπεριλαμβανομένων «λεπτομερών αξιολογήσεων του περιεχομένου και της υλοποίησης των σχεδίων μαθημάτων».

Συνολικά, 149 σχολεία της δευτεροβάθμιας στη Βόρεια Ιρλανδία παρείχαν στοιχεία στην έρευνα της επιτροπής και 124 παρέδωσαν τις πολιτικές τους για την ΕΑΕ από τα 192 σχολεία.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Ιανουάριο του 2023, μετά από έκθεση του 2018 της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) προς την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Αξιολόγησε κατά πόσον οι συστάσεις της CEDAW είχαν εφαρμοστεί με επιτυχία.

Τότε, η CEDAW συνέστησε στην κυβέρνηση «να καταστήσει την κατάλληλη για την ηλικία, ολοκληρωμένη και επιστημονικά ακριβή εκπαίδευση σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα, υποχρεωτική συνιστώσα του προγράμματος σπουδών για τους νέους» και ανέφερε ότι θα πρέπει να καλύπτει «την πρόληψη της πρόωρης εγκυμοσύνης και την πρόσβαση στην άμβλωση».

Η επιτροπή του ΟΗΕ κάλεσε επίσης την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου «να παρακολουθεί την εφαρμογή της».

Στις 6 Ιουνίου, ο υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, Chris Heaton-Harris, ανακοίνωσε νέους κανονισμούς για την εφαρμογή των συστάσεων στο κοινοβούλιο, καθιστώντας υποχρεωτικό για όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Βόρεια Ιρλανδία να διδάσκουν τους μαθητές σχετικά με την πρόσβαση στην άμβλωση και την πρόληψη της πρόωρης εγκυμοσύνης.

Η Alyson Kilpatrick, επικεφαλής επίτροπος του NIHRC, δήλωσε: «Ενώ πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για τα δικαιώματα των παιδιών, η εφαρμογή και η παρακολούθηση θα είναι κρίσιμες.

«Υπάρχει σαφής ανάγκη να υποστηριχθούν τα σχολεία ώστε να αναπτύξουν την ικανότητά τους να παρέχουν εκπαίδευση σε θέματα σχέσεων και σεξουαλικότητας.

«Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε την εφαρμογή της σύστασης της CEDAW, η οποία θα πρέπει να υιοθετήσει μια προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα».