πιθήκων

Π.Ο.Υ.: «Οποιοσδήποτε μπορεί να προσβληθεί ή να μεταδώσει την ευλογιά των πιθήκων, ανεξάρτητα από τη σεξουαλικότητα του»

Η ευλογιά των πιθήκων μπορεί να εξαπλωθεί από στενή σωματική επαφή ανεξάρτητα από οποιονδήποτε σεξουαλικό προσανατολισμό. Μπορείτε να κολλήσετε την ευλογιά των
01/08/2022