Ευρώπη

Μια σημαντική εκδήλωση για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Εκπρόσωποι οργανώσεων από την Κοινωνία των Πολιτών και μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας συμμετείχαν στην ανοιχτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Ευρωπαϊκού
20/05/2022