Ελληνική Αστυνομία

Οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για την ισότιμη αντιμετώπιση της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας εντός της Ελληνικής Αστυνομίας

«Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο ΛΟΑT Αστυνομικών υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης – Το υπουργείο Προστασίας
27/02/2020