πορνογραφία

BDSM, Φεμινισμός και Πορνογραφία

BDSM, Φεμινισμός και Πορνογραφία

Το ζήτημα της πορνογραφίας, ιδιαίτερα αναφορικά με συγκεκριμένες πρακτικές, όπως είναι το BDSM, έχει γίνει για χρόνια πηγή διαφωνίας εντός του φεμινιστικού
19/03/2020