Την “έκφραση φύλου” αναφέρει ο νέος νόμος για τα εργασιακά (Ν.4808/2021). Είναι η πρώτη φορά που το ελληνικό δικαιϊκό σύστημα κάνει αναφορά στην έννοια αυτή. 

Ως έκφραση φύλου νοείται το σύνολο των χαρακτηριστικών που αφορούν στη συμπεριφορά, τρόπους, αναπαραστάσεις, που σχετίζονται με τον τρόπο που τοποθετείται και εκφράζει ένα πρόσωπο το φύλου του και γίνεται αυτό αντιληπτό από τον περίγυρό του.

Συγκεκριμένα, στον Ν. 4808/2021, ο οποίος στο Πρώτο Μέρος του κυρώνει τη Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας: «Για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας», Άρθρο 4, παρ. 2, στοιχείο γ, αναφέρεται:

γ) ως «παρενόχληση λόγω φύλου» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος κατά το άρθρο 2 του ν. 3896/2010 (Α’ 107) και την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4443/2016 (Α’ 232). Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση του ν. 3896/2010, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου.

Για “θετική εξέλιξη” κάνει λόγο το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, τονίζοντας ωστόσο ότι υπάρχει “η ανάγκη να να προστεθεί η έκφραση φύλου σε όλες τις σχετικές νομοθεσίες”.

Χαρακτηριστικά αναφέρει: “Αν και η εισαγωγή γίνεται χωρίς να συνοδεύεται από τον απαραίτητο ορισμό της έννοιας της έκφρασης φύλου, τούτο είναι μία πολύ θετική εξέλιξη, που ταυτόχρονα γεννά την ανάγκη, τόσο για λόγους ουσίας, όσο και για λόγους εναρμόνισης των νομοθεσιών, να προστεθεί η έκφραση φύλου σε όλες τις σχετικές νομοθεσίες, όπως: της νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση στον χώρο της εργασίας (ν. 4443/2016 με ταυτόχρονη επέκταση στα πεδία της εκπαίδευσης, της κοινωνικής προστασίας συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγείας, της πρόσβασης στη διάθεση αγαθών και υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης της στέγασης), του αντιρατσιστικού νόμου (ν. 4285/2014), του Άρθρου 82Α ΠΚ για το ρατσιστικό έγκλημα, καθώς και σε άλλες σχετικές διατάξεις που βρίσκονται διάχυτες σε άλλες νομοθεσίες. Επ’ αυτού θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η επέκταση ως προς την έκφραση φύλου, συστήνεται και στο Πόρισμα της Επιτροπής για την Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), διαχρονικά θέτει την ανάγκη προστασιών πέραν του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου, και για λόγους έκφρασης φύλου που αποτελεί αλληλένδετο στοιχείο της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου και θα συνεχίσει να εργάζεται στη κατεύθυνση αυτή.

Πρόκειται για τον νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε πριν λίγες μέρες μόνο από το κυβερνών κόμμα, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων για τον αντιεργατικό του χαρακτήρα. 

Από μικρός ήθελα να γίνω αστροναύτης. Εξάλλου, πάντα θυμάμαι να μου λένε ότι "πετάω στα αστέρια". Λόγω όμως σχετικής υψοφοβίας αποφάσισα να αλλάξω επαγγελματικό προσανατολισμό και να γίνω δημοσιογράφος (απ' το κακό στο χειρότερο), Μπήκα στο Πάντειο (Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού) και λίγους καφέδες αργότερα πήρα το πτυχίο μου. Έκτοτε το επαγγελματικό μου μετερίζι με έχει οδηγήσει στην πόρτα ανθρωπιστικών οργανισμών (Διεθνή Αμνηστία, Έλιξ) αλλά και πολλών έντυπων και διαδικτυακών μέσων (Esquire, Nitro, Protagon, κλπ). Η σχέση μου με το Antivirus ξεκίνησε τυχαία τον Μάρτιο του 2013. Έκτοτε έγινε λατρεία... Είτε εδώ είτε στο περιοδικό, όλο και κάπου θα με πετύχετε. Αν τώρα θέλετε να κάνετε και κάποιο σχόλιο... θα με βρείτε στο [email protected]. Cu!