Η σημερινή δημοσίευση μιας πενταετούς στρατηγικής για την ΛΟΑΤΚΙ ισότητα της Ε.Ε. σηματοδοτεί μια ποιοτική αλλαγή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς το να διαδραματίσει τον πλήρη ρόλο της, για την υπεράσπιση και την προστασία των ΛΟΑΤΙ δικαιωμάτων, σε περιόδους πραγματικής αντίδρασης, αναφέρει η ILGA-Europe.

Σήμερα, η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC), Vera Jourova, και η Επίτροπος για την Ισότητα, Helena Dalli, δημοσίευσαν την «Ένωση για την Ισότητα: ΛΟΑΤΚΙ Στρατηγική Ισότητας 2020-2025» (Union of Equality: LGBTIQ Equality Strategy 2020-2025), μετά την ισχυρή δέσμευση της Προέδρου, Ursula von der Leyen, για τα ΛΟΑΤΙ δικαιώματα σε ομιλία της τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τη Στρατηγική, η Ευρωπαϊκή Ένωση:

«Πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την καλύτερη προστασία των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων», σε μια εποχή που «οι διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας / έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου αυξάνονται στην Ε.Ε.» και υπάρχει “ανησυχητική τάση σε τμήματα της Ε.Ε. συχνότερων περιστατικών κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, όπως επιθέσεις σε δημόσιες εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων διαδηλώσεων υπερηφάνειας, οι λεγόμενες δηλώσεις περί ελεύθερων ζωνών ΛΟΑΤΚΙ ιδεολογίας… και η άνοδος της αντι-φύλου (και αντί-ΛΟΑΤΚΙ) πολιτικής.” 

Σύμφωνα με την ILGA-Europe, μια ομπρέλα οργανώσεων από περισσότερες από 600 ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις σε ολόκληρη την περιοχή, η στρατηγική σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας προσέγγισης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα δικαιώματα και την ισότητα των ΛΟΑΤΙ ατόμων.

Χαιρετίζοντας τη Στρατηγική, η Katrin Hugendubel, διευθύντρια υπεράσπισης της ILGA-Europe, δήλωσε:

«Για πρώτη φορά, η στρατηγική καθορίζει ένα σαφές πρόγραμμα εργασίας για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τα ΛΟΑΤΙ δικαιώματα. Δεσμεύεται να είναι πιστή στις αξίες που ορίζονται στις Συνθήκες της Ε.Ε., τόσο σε τομείς, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρμοδιότητες, όπως για παράδειγμα να προτείνει νομοθεσία για να εξασφαλίσει επιτέλους ότι οι γονείς μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα στα κράτη-μέλη χωρίς να χάνουν τη γονική τους κατάσταση, να διατηρεί ηγετικό ρόλο σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη σε τομείς, όπου πρέπει να γίνει αλλαγή σε εθνικό επίπεδο, όπως η απαγόρευση των λεγόμενων «θεραπειών μεταστροφής» και η διασφάλιση νομικών διαδικασιών αναγνώρισης ταυτότητας φύλου, που βασίζονται στην αυτοδιάθεση. Με την κατανόησή της ότι τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ δεν αποτελούν εξειδικευμένα ζητήματα, αλλά αγγίζουν όλους τους τομείς της ζωής, η Στρατηγική αναγνωρίζει σαφώς τις διαρθρωτικές διακρίσεις και την περιθωριοποίηση των ΛΟΑΤΙ ατόμων.» 

Σύμφωνα με την Evelyne Paradis, Εκτελεστική Διευθύντρια της ILGA-Europe:

«Στον πυρήνα αυτής της Στρατηγικής είναι η κατανόηση ότι εάν πρόκειται να επιφέρει βαθιές αλλαγές, πρέπει να ανήκει σε όλους. Δουλεύοντας, παράλληλα, με την κοινωνία των πολιτών, κάθε πολιτικός φορέας και τμήμα έχει τον θεμελιώδη ρόλο του. Προκειμένου αυτή η Στρατηγική να αντιστρέψει το πισωγύρισμα και να πραγματοποιήσει την πραγματική πρόοδο που προτίθεται να κάνει, όλοι πρέπει να συμμετάσχουν στην ίδια δέσμευση για την άσκηση θεσμικών εξουσιών, σε γενικές γραμμές, κατά την εφαρμογή της.

Η Katrin Hugendubel συνέχισε:

«Με αυτήν τη στρατηγική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί τελικά την πλήρη διαθέσιμη εργαλειοθήκη της, εντός των αρμοδιοτήτων της και σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο στην υπεράσπιση και την προώθηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ ατόμων στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για να διασφαλίσει ότι θα συνεχίσουμε να πλησιάζουμε πιο κοντά στην επίτευξη της ισότητας για τα ΛΟΑΤΙ άτομα, ειδικά σε πιο δύσκολους καιρούς. Με αυτήν τη Στρατηγική, η Επιτροπή εξοπλίζεται για να κάνει ακριβώς αυτό. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με όλους στην Επιτροπή και με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. για να διασφαλίσουμε ότι οι φιλοδοξίες της Στρατηγικής μεταφράζονται σε πραγματική αλλαγή για τα ΛΟΑΤΙ άτομα σε ολόκληρη την Ε.Ε. και πέραν αυτής.” 

Διαβάστε ή/και κατεβάστε την πρώτη πενταετή Στρατηγική για τη ΛΟΑΤΚΙ Ισότητα της Ε.Ε. στα αγγλικά εδώ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Βασικός στόχος η ΛΟΑΤΚΙ ισότητα παντού στον κόσμο