Η αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου είναι γεγονός

03/03/2020
από
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Με ισχύ από την 1η Μαρτίου, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση αναστολής της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου. Αναφέρεται, μεταξύ άλλων:

“Με την παρούσα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αναστέλλεται η υποβολή αιτήσεων χορήγησης ασύλου από άτομα που εισέρχονται στη χώρα παράνομα από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Τα άτομα αυτά  επιστρέφονται, χωρίς καταγραφή, στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής. Η εν λόγω αναστολή ισχύει για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, το οποίο διάστημα δύναται να συντέμνεται με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.” 

Η απόφαση υπογράφεται τόσο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Η αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου είναι γεγονός
Η αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου είναι γεγονός

 
Δες και αυτό!