Η Ευρωπαϊκή επιτροπή με μία σύντομη και περιεκτική ανακοίνωση στο Facebook ενημερώνει για τους στόχους της Ε.Ε. αναφορικά με την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων που ζουν στην Ένωση, αλλά και για την ευημερία των ΛΟΑΤΚΙ σε όλον τον κόσμο.

Σήμερα, η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC), Vera Jourova, και η Επίτροπος για την Ισότητα, Helena Dalli, δημοσίευσαν την «Ένωση για την Ισότητα: ΛΟΑΤΚΙ Στρατηγική Ισότητας 2020-2025» (Union of Equality: LGBTIQ Equality Strategy 2020-2025), μετά την ισχυρή δέσμευση της Προέδρου, Ursula von der Leyen, για τα ΛΟΑΤΙ δικαιώματα σε ομιλία της τον Σεπτέμβριο.

Διαβάστε όσα αναφέρονται:

Δε θα εφησυχάσουμε, όταν πρόκειται για την οικοδόμηση μιας Ένωσης ισότητας.
Σήμερα, υιοθετούμε την πρώτη μας στρατηγική για την ΛΟΑΤΚΙ ισότητα στην Ε.Ε., για να ενισχύσουμε τις κοινές μας προσπάθειες, διασφαλίζοντας ότι όλα τα άτομα θα χρήζουν ίσης μεταχείρισης. Αντιμετωπίζει τις ανισότητες και τις προκλήσεις που πλήττουν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, καθορίζοντας βασικούς στόχους, που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2025, εστιάζοντας στα εξής:

  • Καταπολέμηση των διακρίσεων – ιδίως στον τομέα της απασχόλησης ·
  • Διασφάλιση της ασφάλειας – με προστασία από εγκλήματα μίσους και ρητορική μίσους.
  • Προστασία των οικογενειών του ουράνιου τόξου – με αμοιβαία αναγνώριση της πατρότητας σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. ·
  • Επικεφαλής της έκκλησης για την ΛΟΑΤΚΙ ισότητα σε όλο τον κόσμο.

Μαζί, μπορούμε να κάνουμε την Ευρώπη ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέρος για όλα τα άτομα.

Η Ε.Ε. αλλάζει ταχύτητες με την υιοθέτηση της ΛΟΑΤΚΙ Στρατηγικής Ισότητας