Ανεπιθύμητος ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής στο Άγιο Όρος λόγω της βάφτισης παιδιών γκέι ζευγαριού

05/01/2024
από
Η κίνηση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου να βαφτίσει τα παιδιά ενός γκέι ζευγαριού, τον έκανε να κριθεί ανεπιθύμητο στο Άγιο Όρος, με ομόφωνη απόφαση όλων των Μονών. 

Ο συγκεκριμένος Αρχιεπίσκοπος είχε βαφτίσει τα παιδιά του γνωστού σχεδιαστή Πίτερ Ντούντα και του συζύγου του Ευαγγέλου Μπούση, το 2022 σε εκκλησία στη Βούλα. Το περιστατικό είχε προκαλέσει τις αντιδράσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η οποία έστειλε τότε επιστολή διαμαρτυρίας στον Αρχιεπίσκοπο.

Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνικού Κήρυκα», η Ιερά Κοινότητα και η Ιερά Επιστασία δήλωσαν ότι δεν θα υποδεχθούν τον κ. Ελπιδοφόρο με το συνηθισμένο τυπικό για τους Αρχιεπισκόπους.

Ο λόγος πίσω από την απόφαση είναι η πιθανή φωτογράφηση του Αρχιεπισκόπου στο Άγιο Όρος, κάτι που θα δείξει ότι τυγχάνει της αποδοχής των Μοναχών. Με σκοπό τη γνωστοποίηση της αντίθεσής του, το Άγιο Όρος έστειλε επιστολή προς τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, αναφέροντας ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν είναι ευπρόσδεκτος εκεί.

Διαβάστε αναλυτικά την επιστολή:

«Καρυαί τη 15η/28η Δεκεμβρίου 2023

Τη Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητι

Τω Οικουμενικώ Πατριάρχη

Κυρίω κω ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΩ

Πανσεβάστω Πατρί ημών και Δεσπότη

Εις Φανάριον

Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,

Διά του παρόντος ιεροκοινοσφραγίστου ημών γράμματος προαγόμεθα όπως εξ’ αφορμής της επικειμένης επισκέψεως του Σεβασμιοτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου εις την Αγιώνυμον Πολιτείαν, καταθέσωμεν ενώπιον της Υμετέρας Παναγιότητος τον προβληματισμόν της καθ’ ημάς Ιεράς Κοινότητος αναφορικώς εις τα επισυμβάντα κατά τη διάρκεια της τελέσως του μυστηρίου της βαπτίσεως παιδιών “ομοφύλου ζεύγους”, το οποίον έλαβεν χώραν εις τοιν Ιερόν Ναόν της Παναγίας Φανερωμένης εις Βουλιαγμένην.

Μετά λύπης διαπιστώνομεν ότι, μέσω των δημιοσιευθέντων φωτογραφιών του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, μετά το πέρας του μυστηρίου, εδημιουργήθη λανθασμένη εντύπωσις σχετικώς με την αποδοχήν υπό της Εκκλησίας του μυστηρίου του γάμου εξ ατόμων του ιδίου φύλου, μήνυμα αντίθετον προς τα δόγματα και την διδασκαλίαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Το γεγονός τούτο, απάδον τη ευαγγελική διδασκαλία, προκαλεί τον έντονον προβληματισμόν της καθ’ ημάς Ιεράς Κοινότητος.

Οθεν, Παναγιώτατε, παρακαλούμεν υιικώς, όπως κλίνητε ευήκοον ους εις την ανησυχίαν ημών επί του εξαιρετικώς ευαισθήτου θέματος, το οποίον αφορά εις την ακεραιότητα της ημετέρας πίστεως και των ορθοδόξων παραδόσεων.

Επί δε τούτοις, εμπεπιστευμένοι τη Υμετέρα πεπνυμένη κρίσει εξαιτούμενθα τας Υμετέρας Πατρικάς ευχάς επί ταις εορταίς του Αγίου Δωδεκαημέρου και διατελούμεν εν τω μέλλοντι Κυρίω βαπτισθήναι μεθ’ υιικής αφοσιώσεως κατασπαζόμενοι την σεπτήν Υμετέραν Δεξιάν μετά βαθυτάτου σεβασμού.

Απαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Ορους Αθω».
Δες και αυτό!