Τα άτομα που υφίστανται ενδοοικογενειακή βία προστατεύονται από εδώ και πέρα από το νόμο και στις 50 πολιτείες των Η.Π.Α., μετά από μια ιστορική δικαστική απόφαση στη Βόρεια Καρολίνα, συμπεριλαμβανομένων και των κουήρ ανθρώπων.

Η Βόρεια Καρολίνα ήταν η μοναδική πολιτεία, που δεν προσέφερε ίση προστασία σε κουήρ άτομα σε ομόφυλες σχέσεις – αλλά αυτό άλλαξε σε δικαστική απόφαση, που εκδόθηκε την Πέμπτη (31 Δεκεμβρίου).

Το Εφετείο της Βόρειας Καρολίνας έκρινε ότι τα άτομα που βρίσκονται σε ομόφυλες σχέσεις θα πρέπει να έχουν τις ίδιες προστασίες με τα στρέιτ άτομα, όταν αναφέρουν ενδοοικογενειακή κακοποίηση, σύμφωνα με το Jurist.org.

Η απόφαση του δικαστηρίου ελήφθη όταν μια γυναίκα, η οποία ήταν σε μία ομόφυλη σχέση, έκανε καταγγελία για Προστασία από Ενδοοικογενειακή Βία (DVPO) και απορρίφθηκε, υπό τους όρους του Γενικού Καταστατικού της Βόρειας Καρολίνας (NCGS).

Το άρθρο 50Β του NCGS δηλώνει ότι μόνο τα άτομα που ανήκουν σε «σχέση με άτομο του αντίθετου φύλου» μπορούν να διεκδικήσουν προστασία από ενδοοικογενειακή βία – γεγονός είχε ως αποτέλεσμα την απόρριψη από δικαστήριο.

Στην απόφαση αυτού του δικαστηρίου ασκήθηκε έφεση, με την ομάδα των δικηγόρων να υποστηρίζει, ότι το άρθρο 50Β παραβίαζε το σύνταγμα της Βόρειας Καρολίνας και τη δέκατη τέταρτη τροποποίηση.

Η διακριτική ρήτρα ενδοοικογενειακής βίας «ξεχώριζε» τα ΛΟΑΤ+ άτομα

Στην απόφασή του την Πέμπτη, το Εφετείο της Βόρειας Καρολίνας, έκρινε ότι το άρθρο 50Β παραβίαζε τη ρήτρα της δέουσας διαδικασίας, και ότι παραβίασε το δικαίωμα της γυναίκας στην προσωπική ασφάλεια και ελευθερία της.

Το δικαστήριο έκρινε, επίσης, ότι το μέτρο ήταν αντίθετο με την αρχή ίσης προστασίας της δέκατης έκτης τροποποίησης.

Τέλος, το δικαστήριο ανέφερε ότι το NCGS έκανε διάκριση σε βάρος των ΛΟΑΤ+ ατόμων και δεν εξυπηρετούσε κανένα κυβερνητικό συμφέρον, καθώς επίσης και ότι απέτυχε στο χαμηλότερο επίπεδο ενός τεστ ελέγχου.

Στην απόφασή του, το Εφετείο στηρίχθηκε στην επιτακτική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ιουνίου του 2020, η οποία δήλωσε ότι τα ΛΟΑΤ+ άτομα έχουν δικαίωμα προστασίας από διακρίσεις λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου.

Η απόφαση του Εφετείου έχει ανακηρυχθεί ως νίκη για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ+ ατόμων, πράγμα που σημαίνει ότι οι κουήρ άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον ίση προστασία από την ενδοοικογενειακή βία βάσει του νόμου.

Αμερικανική ΛΟΑΤΚ νίκη πολιτικών δικαιωμάτων στο Ανώτατο Δικαστήριο