Στον Καναδά, η Βουλή των Κοινοτήτων ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία για την κατ’ αρχήν έγκριση του νομοσχεδίου για την απαγόρευση της βασανιστικής πρακτικής της ψευτο-θεραπείας μεταστροφής.

Το νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε επίσημα στο καναδικό κοινοβούλιο νωρίτερα αυτόν τον μήνα (1 Οκτωβρίου), με την υποστήριξη του πρωθυπουργού Justin Trudeau, προβλέπει την τροποποίηση του ποινικού κώδικα, και την πλήρη απαγόρευση της πρακτικής.

Σύμφωνα με το CTV News, η Βουλή των Κοινοτήτων της χώρας ψήφισε 308-7 για την έγκριση του νομοσχεδίου την Τετάρτη (28 Οκτωβρίου).

Η στάση των συντηρητικών

Ο Erin O’Toole, ο συντηρητικός αρχηγός της αντιπολίτευσης, ψήφισε υπέρ της απαγόρευσης. Επτά μέλη του κόμματός του το καταψήφισαν, ενώ δύο απείχαν, συμπεριλαμβανομένου του συντηρητικού Andrew Scheer. Ωστόσο, πολλοί συντηρητικοί βουλευτές, που απρόθυμα ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου, δήλωσαν ότι χρειαζόταν «λογικές τροποποιήσεις.» Ακόμη, εεξέφρασαν φόβους για περαιτέρω απαγόρευση των συνομιλιών μεταξύ παιδιών και γονέων.

Οι δηλώσεις του Trudeau

Πριν από την ψηφοφορία, ο πρωθυπουργός Trudeau δήλωσε:

«Η «θεραπεία» μεταστροφής βασίζεται στην επιβλαβή υπόθεση, ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός, ή η ταυτότητα του φύλου, θα μπορούσε και να αλλάξει. Η νομοθεσία μας θα ποινικοποιήσει τις προσπάθειες εξαναγκασμού κάποιου ατόμου να αλλάξει, ή να κρύψει το ποια/ος είναι. Ενώ οι Συντηρητικοί υποστηρίζουν τη «θεραπεία» μεταστροφής, μέσα από παραπλανητικά επιχειρήματα, εμείς από αυτήν την πλευρά, θα υποστηρίζουμε πάντα τα δικαιώματα των Καναδών» .

Το πιο περιεκτικό νομοσχέδιο

Πολλές απαγορεύσεις “θεραπείας” μεταστροφής σε όλον τον κόσμο επικεντρώνονται στα ανήλικα άτομα. Η απαγόρευση στον Καναδά πηγαίνει ακόμη πιο περά. Επιδιώκει να θέσει τις/τους «επαγγελματίες» της «θεραπείας» μεταστροφής εκτός εργασίας εντελώς. Επιπλεόν,  θα αποτελεί ποινικό αδίκημα η άσκηση «θεραπείας» μεταστροφής σε άτομα κάτω των 18 ετών, ή σε ενήλικα άτομα «παρά τη θέλησή τους.» 

Το νομοσχέδιο θα προσπαθήσει να διακόψει τη ροή χρηματοδότησης στη «θεραπεία» μεταστροφής με διάφορους πρώτους. Αρχικά, καθιστώντας αδίκημα τη «λήψη οικονομικού ή άλλου σημαντικού οφέλους» για την απαξιωμένη πρακτική. Επίσης, ποινικοποιώντας τη «διαφήμιση προσφοράς για παροχή» της. Ακόμη, θα είναι παράνομη η απόπειρα μετακίνησης του παιδιού από τη χώρα «με την πρόθεση να υποβληθεί σε «θεραπεία» μεταστροφής εκτός Καναδά.» 

Η εξάσκηση της «θεραπείας» μεταστροφής θα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως και πέντε χρόνια. Η παραβίαση των κανόνων διαφήμισης, ή η απόκτηση σημαντικού οφέλους θα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως δύο ετών.

Το πιο περιεκτικό νομοσχέδιο για τη “θεραπεία” μεταστροφής στον Καναδά