Το Trevor Project κυκλοφόρησε μια νέα περίληψη έρευνας σχετικά με τα non-binary νεαρά άτομα για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας των Non-binary Ανθρώπων, που ήταν στις 14 Ιουλίου. Ο οργανισμός διαπίστωσε ότι περίπου ένα στα τέσσερα νεαρά ΛΟΑΤΚ+ άτομα αυτοπροσδιορίζονται ως non-binary.

Σύμφωνα με την έρευνα της ομάδας, το 26% του δείγματος των 35.000 ατόμων που συμμετείχε, αυτοπροσδιορίζεται ως non-binary. Ένα επιπλέον 20% απάντησε ότι δεν ήταν σίγουρο, ή ότι αμφισβητεί το εάν είναι ή όχι.

Τα δεδομένα για τη μελέτη προήλθαν από την Εθνική Έρευνα του 2021 του Trevor Project για την ψυχική υγεία των ΛΟΑΤΚ νεαρών ατόμων.

Το Trevor αναφέρεται με τον όρο “non-binary” σε όπκάποιο άτομο που η ταυτότητα φύλου δεν ταιριάζει στις παραδοσιακές δομές φύλου, ως μόνο αρσενικό και μόνο θηλυκό. Η ομάδα σημειώνει ότι οι τρανς και οι non-binary ταυτότητες μπορούν να αλληλεπικαλύπτονται, αλλά οι δύο όροι δεν είναι συνώνυμοι.

Στην πραγματικότητα, ο οργανισμός διαπίστωσε ότι το ήμισυ του δείγματός του αυτοπροσδιορίζεται ως non-binary και ως τρανς.

Το 30% των ατόμων που αυτοπροσδιορίζονται ως non-binary ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν ουδέτερες αντωνυμίες, όπως they/them, ενώ μόλις το 5% ανέφερε ότι χρησιμοποιεί νέου τύπου αντωνυμίες, όπως το xe/xem.

Ακόμη, το Trevor Project διαπίστωσε ότι τα non-binary νεαρά άτομα που ανέφεραν ότι «κανείς» δεν σεβόταν τις αντωνυμίες τους ήταν 2,5 φορές πιο πιθανό να προσπαθήσουν να αυτοκτονήσουν, σε σχέση με εκείνα τα άτομα δήλωσαν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι σέβονταν τις αντωνυμίες τους.

«Η νεολαία χρησιμοποιεί μια ποικιλία λέξεων για να περιγράψει τις αποχρώσεις της ταυτότητας φύλου εκτός της δυαδικής κατασκευής του φύλου. Αυτό τονίζεται από τα δεδομένα. Ενώ υπάρχει σίγουρα μια αλληλεπικάλυψη, η νεολαία κατανοεί το «τρανς» και το «non-binary» ως διακριτούς όρους ταυτότητας – και δεν μπορεί κάποιο άτομο να υποθέσει την ταυτότητα φύλου ενός άλλου ατόμου μόνο με βάση τις αντωνυμίες που χρησιμοποιεί», δήλωσε ο Jonah DeChants, ερευνητής στο Trevor Project.

Σε μια άλλη δήλωση, ο οργανισμός ανέφερε ότι η έρευνα είναι ένα εργαλείο για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών, επαγγελματιών υγείας, και ομάδων επαγγελματιών που ασχολούνται με νεαρά άτομα, καθώς και ενηλίκων σχετικά με τις πολυπλοκότητες των non-binary ταυτοτήτων. Αυτό περιλαμβάνει τη γλώσσα που χρησιμοποιεί η νεολαία για να εκφράσει την ταυτότητά της και πώς μπορεί αυτή να επιβεβαιωθεί.