Το σχέδιο Νόμου του υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις», θα συζητηθεί το μεσημέρι στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. 

Τόσο το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών όσο και άλλες ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις είχαν σημειώσει την ανάγκη να «συμπεριληφθούν στις μορφές εκφοβισμού του νομοσχεδίου η προσβολή του φύλου/γένους, της ταυτότητας φύλου και των χαρακτηριστικών φύλου, καθώς και της έμφυλης έκφρασης». Μάλιστα το Σ.Υ.Δ. κατέθεσε τόσο στην Υπουργό όσο και στον υφυπουργό αναλυτικό Υπόμνημα.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε η πρόεδρος του Σ.Υ.Δ., Άννα Απέργη, κάποιες από αυτές τις προτάσεις του Σωματείου ενσωματώθηκαν.

Συγκεκριμένα, ενσωματώθηκαν τέσσερα σημεία:

1. Προστέθηκε στο Άρθρο που ορίζονται οι δράσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού (Άρθρο 3) μία νέα παράγραφος (ε) σύμφωνα με την οποία μία από τις δράσεις του Υπουργείου θα είναι και η αποστολή σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατευθυντηρίων οδηγιών σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης περιστατικών διακρίσεων και εκφοβισμού που στρέφονται εναντίον μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες λόγω φυλής, αναπηρίας, θρησκευτικών πεποιθήσεων, εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης, χαρακτηριστικών φύλου ή οικογενειακής κατάστασης.

2. Τροποποιήθηκε στο Άρθρο 4, η παρ. (η) που αρχικά συμπεριλάμβανε μόνο το σεξουαλικό προσανατολισμό, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει πλέον και το φύλο, και την έκφραση και την ταυτότητα αλλά και τα χαρακτηριστικά φύλου.

3. Στο Άρθρο 5, συμπεριλήφθηκε στο πεδίο (β) η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών όπως αυτές αναγράφονται και στην παρ. (ε) του Άρθρου 3 (λόγω φυλής, αναπηρίας, θρησκευτικών πεποιθήσεων, εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης, χαρακτηριστικών φύλου ή οικογενειακής κατάστασης).

4. Τροποποιήθηκε το πεδίο (ε) του Άρθρου 5 έτσι ώστε να γίνει η επικαιροποίηση του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας των σχολικών μονάδων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ώστε να θίγονται θέματα και να αντιμετωπίζονται ζητήματα σχετικά με ευάλωτες ομάδες μαθητών, όπως αυτές καταγράφονται στην παρ. (ε) του Άρθρου 3 (λόγω φυλής, αναπηρίας, θρησκευτικών πεποιθήσεων, εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης, χαρακτηριστικών φύλου ή οικογενειακής κατάστασης).

Σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή, η κ. Απέργη χαρακτήρισε ως «κάτι πολύ θετικό ότι ενσωματώθηκαν κάποιες απ ‘τις προτάσεις που είχε κάνει το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών», τονίζοντας ωστόσο ότι «δεν προστέθηκε κάτι που θεωρούμε πολύ σημαντικό και που δεν είναι άλλο από την προσθήκη των διακρίσεων και των παρενοχλήσεων στο σχολικό περιβάλλον, καθώς της καθολικής εφαρμογής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της παιδείας. Αυτό είναι απαραίτητο, διότι δυστυχώς η ισχύουσα νομοθεσία για την ίση μεταχείριση και την απαγόρευση των διακρίσεων δεν συμπεριλαμβάνει στον χώρο της παιδείας ούτε το σεξουαλικό προσανατολισμό, αλλά ούτε την έκφραση, την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου».

Στη συνέχεια σημείωσε: «Παρ’ ότι θεωρούμε ότι το ΣχΝ βρίσκεται σε θετική κατεύθυνση (ιδίως μετά από τις προσθήκες και τις τροποποιήσεις που έγιναν έπειτα και από τις προτάσεις του ΣΥΔ τις οποίες καταθέσαμε και εγγράφως στην Υπουργό), μολαταύτα μένουν ακόμη πολλά πράγματα να γίνουν για την πραγματική αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού και της ενδοσχολικής βίας, ιδίως:

– η διαμόρφωση ενός εξειδικευμένου αναλυτικού υποχρεωτικού εκπαιδευτικού προγράμματος ανά τάξη για τη σεξουαλική εκπαίδευση, με μορφή συμπεριληπτική και ολιστική, όπως συστήνεται τόσο μέσα από την Εθνική Στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+, όσο και στο Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, (αυτό είναι το πιο σημαντικό όλων)
– η ενσωμάτωση θεματικών κύκλων προαγωγής της διαφορετικότητας, και της ενημέρωσης για θέματα σεξουαλικής αγωγής, έμφυλων ταυτοτήτων και αγωγής υγείας, σύμφωνα με τις Αρχές της Yogyakarta και τις Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης,
– η δημιουργία ενός Ειδικού Παρατηρητηρίου κατά της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού,
– η άμεση τροποποίηση της νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση, ώστε να συμπεριλαμβάνονται ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η έκφραση, ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου στον χώρο της παιδείας,
– η λήψη νομοθετικών μέτρων για την αντιμετώπιση της δημόσιας διάδοσης, δημόσιας διανομής ή παραγωγής ή αποθήκευσης ρατσιστικού υλικού στον χώρο της εκπαίδευσης κατά τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης,
– η προσθήκη ειδικών διατάξεων για τα τρανς και φυλοδιαφορετικά πρόσωπα που θα τα επιτρέπει ανεξάρτητα απ’ το εάν έχουν μεταβάλλει νομικά την καταχώρηση στο ληξιαρχείο σύμφωνα με τη ταυτότητα φύλου τους: την χρήση του ονόματος σύμφωνα με την ταυτότητα φύλου τους, την καταγραφή τους σύμφωνα με την ταυτότητα φύλου τους, και τη χρήση τουαλέτας ή και αποδυτηρίων σύμφωνα με τη ταυτότητα φύλου τους».

Από μικρός ήθελα να γίνω αστροναύτης. Εξάλλου, πάντα θυμάμαι να μου λένε ότι "πετάω στα αστέρια". Λόγω όμως σχετικής υψοφοβίας αποφάσισα να αλλάξω επαγγελματικό προσανατολισμό και να γίνω δημοσιογράφος (απ' το κακό στο χειρότερο), Μπήκα στο Πάντειο (Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού) και λίγους καφέδες αργότερα πήρα το πτυχίο μου. Έκτοτε το επαγγελματικό μου μετερίζι με έχει οδηγήσει στην πόρτα ανθρωπιστικών οργανισμών (Διεθνή Αμνηστία, Έλιξ) αλλά και πολλών έντυπων και διαδικτυακών μέσων (Esquire, Nitro, Protagon, κλπ). Η σχέση μου με το Antivirus ξεκίνησε τυχαία τον Μάρτιο του 2013. Έκτοτε έγινε λατρεία... Είτε εδώ είτε στο περιοδικό, όλο και κάπου θα με πετύχετε. Αν τώρα θέλετε να κάνετε και κάποιο σχόλιο... θα με βρείτε στο [email protected] Cu!