γυναικεία δικαιώματα

Παγκόσμια επίθεση δέχονται οι υπερασπίστριες/τες των γυναικείων δικαιωμάτων

Παγκόσμια επίθεση δέχονται οι υπερασπίστριες/τες των γυναικείων δικαιωμάτων

Οι κυβερνήσεις αποτυγχάνουν να προστατεύσουν τους/τις υπερασπιστές/ριες των γυναικείων δικαιωμάτων (WHRD), οι οποίοι/ες αντιμετωπίζουν συνήθως ένα ευρύ φάσμα επιθέσεων που σχετίζονται με
29/11/2019