δίπλα σου- σελίδα 2

“Δίπλα σου” Ξάνθη

Την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016 το «Πρόγραμμα Καταπολέμησης των Διακρίσεων βάσει του Σεξουαλικού Προσανατολισμού και της Ταυτότητας Φύλου: Πρόληψη και Παρέμβαση» σας
18/05/2016

Τι έγινε στην επίσημη παρουσίαση του προγράμματος 11528 – Δίπλα σου

Η επίσημη παρουσίαση του “Προγράμματος για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων βάσει του Σεξουαλικού Προσανατολισμού και της Ταυτότητας Φύλου: Πρόληψη και Παρέμβαση”, πραγματοποιήθηκε
17/03/2016