δικαώματα

Τα κόμματα να δεσμευτούν στην πλήρη κατοχύρωση των τρανς δικαιωμάτων, εν όψει τον εθνικών εκλογών

Κάλεσμα προς τα πολιτικά κόμματα, ώστε να ενσωματώσουν στα προεκλογικά τους προγράμματα και να δεσμευτούν για την μετεκλογική υλοποίηση πολιτικών στην κατεύθυνση
31/03/2023