Μπραντ πιτ

Το όνομα μου είναι Τζον…

“Επιτρέπουμε στα παιδιά μας να αποφασίζουν ελεύθερα και από μικρά τα ίδια για τη ζωή τους”.  Με αυτό το σκεπτικό σκοπεύουν να
19/09/2015