άνδρας

Άνδρας για μια μέρα

Όλα ξεκίνησαν από το ντοκιμαντέρ στο νέτφλιξ, «Άνδρας για μια ημέρα». Σε αυτό, μια ομάδα γυναικών από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, παίρνουν το
11/01/2023