πένθος

Και στο πένθος … μαζί

Μια αρμαθιά παιδιά, και λέω παιδιά γιατί στα πρόσωπα όλων τους, ανεξαρτήτως ηλικίας, μπορούσες να διακρίνεις εκείνο το… άνοιγμα των ματιών, όπως
28/09/2018