Οpen call – Ίδρυμα Ωνάση: S+T+ARTS – “Repairing the Present”

26/10/2021
από

Πώς μπορούμε να επανορθώσουμε το παρόν αλλά και το μέλλον της Ευρώπης μέσα από την τέχνη, την επιστήμη και την τεχνολογία; Ένα open call για καλλιτέχνες που ως καταλύτες αλλαγής συμβάλλουν ενεργά στην καινοτομία.

Ας σκεφτούμε οικουμενικά και ας δράσουμε τοπικά για να επανορθώσουμε το παρόν και να σκεφτούμε το μέλλον που έχουμε ανάγκη. Η  Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση είναι ένα από τα περιφερειακά κέντρα S+T+ARTS (science, technology + arts) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνδέει τοπικούς και διεθνείς φορείς από τους τομείς της τέχνης, της βιομηχανίας, των επιχειρήσεων και της έρευνας, τοποθετώντας την ανθρωπιστική καινοτομία στο επίκεντρο των σύγχρονων προβληματισμών για το παρόν και το μέλλον μας. 

Για να επανορθώσουμε το παρόν, η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να μετασχηματιστεί και να προσαρμοστεί στο βιώσιμο μέλλον που όλοι επιθυμούμε. Στο πλαίσιο της δράσης τα 12 Περιφερειακά Κέντρα S+T+ARTS από 11 διαφορετικές χώρες προκηρύσσουν ένα open call για 21 καλλιτεχνικές υποτροφίες. Για να συμβάλλουν σε ένα καλύτερο μέλλον τα περιφερειακά κέντρα S+T+ARTS προτείνουν τη μεταβολή του ρόλου των καλλιτεχνών ώστε από παρατηρητές και κριτικοί του κοινωνικού περιβάλλοντος να γίνουν ενεργοί συμμέτοχοι στην ανάπλαση και την οικοδόμηση εφικτών προοπτικών για το μέλλον, μέσα από τις δράσεις των Περιφερειακών Κέντρων που επιδιώκουν να δημιουργήσουν τα αναγκαία πλαίσια για αυτή τη μεταβολή.

Ως ένα πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση, κάθε Περιφερειακό Κέντρο S+T+ARTS έχει συγκεντρώσει μια ομάδα τοπικών εμπειρογνωμόνων που καθόρισαν από κοινού 21 προκλήσεις στις περιοχές τους. Για τον καθορισμό των 21 προκλήσεων λήφθηκαν υπόψη η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, για τον αναστοχασμό οικουμενικών ζητημάτων, τα οποία ωστόσο απαιτούν μια εστίαση σε τοπικές περιοχές.

Η Στέγη και οι εταίροι της καλούν διεθνείς καλλιτέχνες να ενταχθούν στο εγχείρημα για να προτείνουν λύσεις σε αυτές τις προκλήσεις, μέσα από 21 καλλιτεχνικές υποτροφίες που θα ενθαρρύνουν τους καλλιτέχνες να σταθούν κριτικά απέναντι στην τρέχουσα κατάσταση, να διερευνήσουν πέρα από τους υπάρχοντες περιορισμούς και να αναπλάσουν ένα βιώσιμο μέλλον.

Αναζητούν καλλιτέχνες που να έχουν ένα ισχυρό κίνητρο να βοηθήσουν στην αλλαγή συμπεριφορών, στη μείωση των αποβλήτων, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας ή στη δημιουργία πιο βιώσιμων πόλεων και κοινοτήτων – επί της ουσίας, ένα κίνητρο να αμφισβητήσουν τις υπάρχουσες δράσεις και να προτείνουν άλλες, πιο υπεύθυνες και βιώσιμες.


Σχετικά με το Call

Το ποσό της κάθε υποτροφίας ανέρχεται στα 40.000 €, στο οποίο περιλαμβάνονται το κόστος παραγωγής έρχου τέχνης ή πρωτοτύπου, η καλλιτεχνική αμοιβή, το κόστος μετακίνησης σε συμβεβλημένα Prototyping Parks, έξοδα μεταφοράς και διαμονής, ασφάλεια κ.λπ.

Σε όλη τη διάρκεια της υποτροφίας τους, οι καλλιτέχνες θα δικαιούνται πρόσβαση σε τοπικούς καλλιτεχνικούς χώρους, τεχνογνωσία και τεχνολογίες, κατόπιν ανάγκης και αιτήματός τους, καθώς και σε μια Τοπική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από υψηλού επιπέδου ειδικούς από τα πεδία της βιομηχανίας, των επιστημών, των τεχνών και δημόσιων φορέων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 21.11.21
Ανακοίνωση βραχείας λίστας επικρατέστερων υποψηφίων: 9.12.21
Ημερομηνίες της τελικής διαδικασία επιλογής: 13-19.01.22
Ανακοίνωση νικητών: 26.01.22
Υποτροφία: Φεβρουάριος –Αύγουστος 2022
Έκθεση & Διάχυση αποτελεσμάτων: Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2022


Διαδικασία υποβολής αίτησης

Για τους όρους συμμετοχής και αναλυτικές περιγραφές για κάθε υποτροφία μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να κάνετε αίτηση για το ανοιχτό κάλεσμα εδώ. Καταληκτική προθεσμία: 21 Νοεμβρίου 2021, 13:00 (CEST)


Περιφερειακά Κέντρα S+T+ARTS

Snowball (συντονισμός, Βέλγιο), MAXXI Museum (Ιταλία), Art Hub Copenhagen (Δανία), STATE (Γερμανία), Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (Ελλάδα), In4Art (Ολλανδία), MEET (Ιταλία), CCCB (Ισπανία), Ars Electronica (Αυστρία), SONY CSL Lab (Γαλλία), Kersnikova (Σλοβενία), CYENS Centre of Excellence (Κύπρος).

To “Repairing the Present” είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχει λάβει χρηματοδότηση από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τη χρηματοδοτική συμφωνία LC01641664.

Διαβάστε περισσότερα εδώ
Δες και αυτό!