Οι Μαύροι κουήρ άντρες που ζουν σε ρατσιστικές, κουηρφοβικές πολιτείες υποφέρουν καταστροφικές επιπτώσεις στην υγεία τους, επιβεβαιώνει η μελέτη.

Η εξάλειψη των ρατσιστικών και αντι-ΛΟΑΤ πολιτικών είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της συνολικής υγείας των Μαύρων ανδρών, όπως έχει αποδειχθεί από νέα έρευνα.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Preventive Medicine, ερεύνησε ένα δείγμα 1.379 Μαύρων και 5.537 λευκών κουήρ ανδρών σε όλες τις Η.Π.Α. και ανέφερε την ψυχολογική και συμπεριφορική τους κατάσταση υγείας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν μια σαφή σχέση μεταξύ της δομικής καταπίεσης, και των υψηλότερων επιπέδων άγχους και της έντονης κατανάλωσης αλκοόλ στους Μαύρους άνδρες, καθώς και χαμηλότερα επίπεδα τεστ για τον ιό του HIV.

«Τα αποτελέσματά μας φωτίζουν τις επιπλοκές των ρατσιστικών και αντι-ΛΟΑΤΚ πολιτικών και την εφαρμογή τους για τους Μαύρους ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλους και κουήρ άνδρες», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας Devin English, επίκουρος καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Rutgers.

«Για να βελτιωθεί η ψυχική και σωματική υγεία και να υποστηριχθούν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, αυτές οι καταπιεστικές πολιτικές πρέπει να αλλάξουν».

Η μελέτη μέτρησε τον διαρθρωτικό ρατσισμό με έναν δείκτη που αξιολογεί τις ανισότητες σε επίπεδο πολιτειών μεταξύ λευκών και Μαύρων ατόμων εξετάζοντας τα ποσοστά φυλάκισης, το μορφωτικό επίπεδο, τους οικονομικούς δείκτες, το καθεστώς απασχόλησης και τον διαχωρισμό κατοικιών.

Οι πολιτικές κατά των ΛΟΑΤ+ ατόμων μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας τον Δείκτη Ισότητας της Καμπάνιας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο οποίος βαθμολογεί κάθε πολιτεία με βάση τον τρόπο με τον οποίο οι νόμοι του επηρεάζουν τις κοινότητες των ΛΟΑΤ+ ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης εγκλημάτων μίσους, θεραπειών μεταστροφής και διακρίσεων σε στέγαση και απασχόληση.

Οι Μαύροι κουήρ άνδρες που ζουν σε πολιτείες με υψηλά επίπεδα ρατσισμού και έντονη καταπίεση κατά της ΛΟΑΤ+ κοινότητας, είχαν εκθετικά περισσότερες πιθανότητες να βλέπουν τον εαυτό τους ως βάρος για τους άλλους, από εκείνους σε πολιτείες με χαμηλότερα επίπεδα δομικής καταπίεσης.

Η επίδραση αυτού αντικατοπτρίστηκε στην κακή συμπεριφορική και ψυχολογική υγεία, συμπεριλαμβανομένων υψηλότερων επιπέδων άγχους και σοβαρής κατανάλωσης αλκοόλ και χαμηλότερων ποσοστών τεστ για τον ιό του HIV.

Είναι ενδιαφέρον ότι η μελέτη δε διαπίστωσε συσχέτιση μεταξύ της δομικής καταπίεσης και των αρνητικών αποτελεσμάτων της υγείας στους λευκούς κουήρ άνδρες, αποδεικνύοντας τελικά ότι οι Μαύροι ΛΟΑΤ+ άνδρες επηρεάζονται δυσανάλογα από αυτά τα προβλήματα.

«Το εύρημα ότι οι πολιτικές κατά των ΛΟΑΤΚ ανθρώπων συσχετίστηκαν με αρνητικά ψυχολογικά και συμπεριφορικά αποτελέσματα υγείας μεταξύ των Μαύρων, όχι όμως και των λευκών, υποδηλώνεται ότι η καταπίεση επηρεάζει δυσανάλογα τις κοινότητες των Μαύρων σεξουαλικών μειονοτήτων», δήλωσε ο English.

«Για την αποτελεσματική καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεων της δομικής καταπίεσης για τους άνδρες της Μαύρης σεξουαλικής μειονότητας στην υγεία, οι κλινικοί γιατροί, οι ερευνητές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να υποστηρίξουν την έγκριση νόμων κατά της καταπίεσης, όπως ο νόμος περί ισότητας, που προστατεύει αυτούς τους άνδρες από διαπροσωπικές και θεσμικές διακρίσεις».