Ισότητα στον γάμο: Αλλαγή στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και γάμου

26/02/2024
από
Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ισότητα στον γάμο, αλλάζουν πλέον και οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και γάμου.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της υπουργού Εσωτερικών, Νίκης Κεραμέως, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, τροποποιείται η αποτύπωση των στοιχείων των συζύγων στις ληξιαρχικές πράξεις γάμου, και των γονέων στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης.

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την ισότητα στον γάμο

Στη ληξιαρχική πράξη γάμου, στο σημείου που αναφέρονται τα στοιχεία των συζύγων υπάρχουν πλέον τα πεδία γυναίκα-γυναίκα και άνδρας-άνδρας, εκτός του άνδρα-γυναίκα.

Αλλάζουν οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και γάμου- Τα νέα έγγραφα

Αλλάζουν οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και γάμου- Τα νέα έγγραφα

Αντίστοιχα, στη ληξιαρχική πράξη γέννησης στα σημεία που αναφέρουν τα στοιχεία των γονέων, υπάρχει τώρα η επιλογή για πατέρα-πατέρα και μητέρα-μητέρα.

Αλλάζουν οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και γάμου- Τα νέα έγγραφα

Αλλάζουν οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και γάμου- Τα νέα έγγραφα

Όπως αναφέρεται στην απόφαση της υπουργού, το όνομα και επώνυμο πατρός και μητρός στις ληξιαρχικές πράξεις γάμου και συμφώνου συμβίωσης, και το πατρώνυμο και μητρώνυμο στις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου «είναι δυναμικά και προσαρμόζονται αναλόγως ώστε να αποτυπώνεται η αστική κατάσταση του φυσικού προσώπου». Ενώ, στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, απαλείφεται το «επώνυμο πατρός», στις περιπτώσεις που αφορούν σε ζευγάρια με δύο μητέρες.
Δες και αυτό!