Η Katherine Reilly θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε διεθνή εκπαίδευση εκ μέρους του Βρετανικού Συμβουλίου

19/06/2024
από
Πρόκειται για πρώτο ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο που επιλέγεται από το Bρετανικό Συμβούλιο για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σήμερα και θα περιλαμβάνει τρία πρακτικά διαδικτυακά σεμινάρια από ειδικούς σε θέματα ισότητας, πολυμορφίας και ένταξης.

Τα διαδικτυακά σεμινάρια θα δώσουν πληροφορίες για τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών και των μαθητών που αντιμετωπίζουν αδικαιολόγητες διακρίσεις και θα προτείνουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να ξεπεραστούν μέσω τις διδασκαλίας.

Συγκεκριμένα, τα σεμινάρια θα επικεντρωθούν στην αναπηρία, τα ΛΟΑΤΚΙ+ και έμφυλα ζητήματα, ενώ θα λάβει μέρος και μια ομάδα εμπειρογνωμόνων εκπαιδευτικών από όλο τον κόσμο που θα μοιραστεί ιδέες δραστηριοτήτων για την προώθηση ασφαλών, με σεβασμό και χωρίς αποκλεισμούς μαθησιακών περιβαλλόντων. Μεταξύ αυτών και η συγγραφέας και εκπαιδευτικός, Katherine Reilly.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ενήλικες που μαθαίνουν αγγλικά.
Δες και αυτό!