Η αποδοχή της ομοφυλοφιλίας σε μία χώρα σχετίζεται με το ποσοστό αυτοκτονίας, σύμφωνα με νέα μελέτη, που παρέχει εμπειρικά στοιχεία.

Σημαντική συσχέτιση

Ένα πρόσφατο άρθρο, που δημοσιεύθηκε στο Sexuality Research and Social Policy, εξετάζει εκτεταμένες διεθνείς έρευνες. Διαπιστώνει ότι τα χαμηλά επίπεδα ως προς την αποδοχή της ομοφυλοφιλίας σε μία χώρα, σημειώνουν υψηλή συσχέτιση, με τα υψηλά ποσοστά αυτοκτονίας. Αντίθετα, χώρες με υψηλότερα επίπεδα αποδοχής της ομοφυλοφιλίας συσχετίστηκαν με χαμηλότερα ποσοστά αυτοκτονίας.

Η επιστημονική ομάδα

Η ομάδα των συγγραφέων της μελέτης, με επικεφαλής τον Heiner Stuke, από το Τμήμα Ψυχιατρικής και Ψυχοθεραπείας του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, γράφει:

 «Για να βελτιώσουμε την κατανόησή μας, σχετικά με τον αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας στις σεξουαλικές μειονότητες, είναι ζωτικής σημασίας να μελετήσουμε τη σχέση μεταξύ των ποσοστών των ολοκληρωμένων αυτοκτονιών και του επιπέδου διάκρισης των ΛΟΑ ατόμων από την εκάστοτε κοινωνία. Η γενικευμένη αρνητική στάση απέναντι στην ομοφυλοφιλία, όπως αποκαλύπτεται από μεγάλες διεθνείς έρευνες, σχετίζεται στατιστικά με τα αυξημένα ποσοστά αυτοκτονιών σε επίπεδο χώρας.” 

Η σημασία των κοινωνικών πολιτικών

Υπήρξαν πολλές μελέτες που δείχνουν ότι οι κοινωνικές πολιτικές έχουν άμεσο αντίκτυπο στη σωματική και ψυχική υγεία. Ειδικά, για τις περιθωριοποιημένες ομάδες. Για παράδειγμα, μελέτες διαπίστωσαν ότι οι πολιτικές υπέρ των ΛΟΑ ατόμων μειώνουν το ποσοστό αυτοκτονίας. Αυτό αφορά τόσο σε ενήλικες, όσο και σε ΛΟΑ εφήβους. Τα ΛΟΑ άτομα εκτίθενται σε ακόμη μεγαλύτερο άγχος από τις διακρίσεις και το κοινωνικό στίγμα, το οποίο οδηγεί σε κίνδυνο της σωματικής και της ψυχικής τους υγείας.

Τα μοντέλα και οι δείκτες

Οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν μοντέλα παλινδρόμησης για να εξετάσουν τις σχέσεις μεταξύ των ποσοστών αυτοκτονίας, που είναι τυποποιημένες για την ηλικία και την ΛΟΑ αποδοχή. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημοσίευσε τα δεδομένα περί αυτοκτονικότητας το 2016. Ο δείκτης ΛΟΑ αποδοχής συνδυάζει πληροφορίες από τέσσερις πηγές δεδομένων, που συλλέχθηκαν το 2017. Ο δείκτης υπολογίζει τη μέση απάντηση για συγκεκριμένη χώρα σε μία ερώτηση. “Πείτε μας, αν πιστεύετε ότι η ομοφυλοφιλία μπορεί πάντα να είναι δικαιολογημένη, ποτέ δε δικαιολογείται, ή κάτι ενδιάμεσο σε κλίμακα από 1 έως 10.” Τριάντα τέσσερις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση.

«Η υψηλότερη αποδοχή των ΛΟΑ ατόμων είναι η μόνη μεταβλητή, που σχετίζεται σημαντικά με χαμηλότερα ποσοστά αυτοκτονίας, στο πλήρες μοντέλο. Στο επιλεγμένο μοντέλο, τα υψηλότερα ποσοστά γονιμότητας, η αποδοχή των ΛΟΑ, τα ποσοστά ανεργίας και η θρησκευτικότητα σχετίζονται με χαμηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών» , τόνισαν οι συγγραφείς. «Τα αποτελέσματά μας συμπληρώνουν αναδυόμενα στοιχεία, τα οποία προσδιορίζουν την έλλειψη αποδοχής των μειονοτήτων, ως παράγοντα κινδύνου για αυτοκτονίες» .

Με στόχο την πρόληψη

Η μελέτη τους θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες για την πρόληψη των αυτοκτονιών, όσον αφορά τη δημιουργία πολιτικών. Θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη γενική στάση απέναντι στα ΛΟΑ άτομα και να μειώσουν το άγχος που βιώνουν. Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, με τη συνεργασία ερευνητών δημόσιας υγείας, υπευθύνων χάραξης πολιτικής, υπάρχουν τεκμηριωμένα μέτρα, που μπορούν να μειώσουν τις ανισότητες στην υγεία.

“Με βάση αυτά τα ευρήματα, μπορεί να προταθεί μια δημόσια πολιτική, που να στοχεύει τον στιγματισμό των σεξουαλικών μειονοτήτων. Θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στα εθνικά επίπεδα αυτοκτονίας.” 

Ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία για τις αυτοκτονίες gay, λεσβιών και bi ατόμων στις ΗΠΑ