Η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (APA) υποστηρίζει τη χρήση της αντωνυμίας “they” ως ένα ακόμη βήμα προς τη νομιμοποίηση και την τυποποίηση της ουδέτερης, ως προς το φύλο, αναφοράς.

Η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία υποστηρίζει τη χρήση των ουδέτερων αντωνυμιών
Η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία υποστηρίζει τη χρήση των ουδέτερων αντωνυμιών

Η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (APA) υποστηρίζει αποκλειστικά τη χρήση της αντωνυμίας “they” . Πρόκειται για έναν μεγάλο επιστημονικό φορέα που πρόσφατα αποφάσισε να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές γύρω τη χρήση των αντωνυμιών, πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με μελέτες, με τη συγγραφή, ή με την επιστήμη, σύμφωνα με τη νέα οδηγία της APA, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις αντωνυμίες “they/them” , στον επαγγελματικό και εκπαιδευτικό τους τομέα.

Είναι ένα σημαντικό βήμα για τη νομιμοποίηση και την τυποποίηση της αντωνυμίας “they” , αναγνωρίζοντας τα άτομα που χρησιμοποιούν τις ουδέτερες, ως προς το φύλο, αντωνυμίες, επιλογή σημαντική, ειδικά όταν πραγματοποιείται από έναν σημαντικό επιστημονικό φορέα, όπως η APA.

“Αυτό σημαίνει ότι είναι επισήμως καλή πρακτική στον επιστημονικό γραπτό λόγο να χρησιμοποιείται η αντωνυμία “they” , γράφει το υπεύθυνο άτομο για την ανάπτυξη περιεχομένου της APA, Chelsea Lee, σε ένα blog post της APA Style, σημειώνοντας ότι:

“Η APA συνηγορεί υπέρ της αντωνυμίας “they” ως μοναδικής αντωνυμίας “γιατί στοχεύει να συμπεριλαμβάνει όλα τα άτομα και να βοηθήσει τα άτομα στον γραπτό λόγο να μην κάνουν υποθέσεις σχετικά με το φύλο” .

Οδηγίες και η γραμματική για τη χρήση της αντωνυμίας “they” θα βρείτε στην έβδομη έκδοση του Εγχειριδίου Δημοσίευσης της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας και στην ιστοσελίδα APA Style.

Η APA είναι η μεγαλύτερη επιστημονική και επαγγελματική οργάνωση ψυχολόγων της Αμερικής, με περισσότερα από 118.000 μέλη. Το Εγχειρίδιο Δημοσίευσης ακολουθείται από τεράστιο αριθμό επαγγελματιών, εκπαιδευτικών και μελετητών, που εργάζονται σε πεδία σχετικά με τις κοινωνικές ή τις συμπεριφορικές επιστήμες, στον τομέα της ιατρικής και σε άλλους συναφείς τομείς.