Σεμινάριο για επαγγελματίες υγείας, γιατρούς, νοσηλευτές, μαίες/μαιευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, αλλά και για ελεύθερους επαγγελματίες πραγματοποιείται με θέμα: «ΛΟΑΤΚΙ άτομα στο σύστημα υγείας: πρόσβαση, δικαιώματα, φροντίδα, προκλήσεις» .

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PARADISO: “Συμμετοχική Προσέγγιση για την Ευαισθητοποίηση και Καταπολέμηση των Διακρίσεων βάσει του Σεξουαλικού Προσανατολισμού και της Ταυτότητας Φύλου στον τομέα της υγείας” .

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός συμπεριληπτικού και ασφαλούς περιβάλλοντος για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και η καταπολέμηση των διακρίσεων βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου στο χώρο της υγείας, μέσω συμμετοχικών δράσεων εκπαίδευσης για επαγγελματίες υγείας.

Το σεμινάριο καλύπτει τα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την διαχείριση ζητημάτων υγείας των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, όπως:

  • Εξοικείωση με ορισμούς και ορολογία
  • Ανθρώπινα δικαιώματα και θεσμικό πλαίσιο
  • Θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια περίθαλψη, την αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία και την ψυχική υγεία

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας από το χώρο των νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας (γιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, μαίες/μαιευτές), διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες και θα διεξαχθεί στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα, στις 14-15 Δεκεμβρίου 2018.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων δε θα υπερβαίνει τους 50. Σε περίπτωση υπερκάλυψης των θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.Η συμμετοχή είναι δωρεάν και όλοι/-ες οι συμμετέχοντες/-ουσες θα λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής.

Για να δηλώσετε συμμετοχή παρακαλούμε συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση, το αργότερο έως και τις 12 Δεκεμβρίου 2018.

Αναλυτικό Πρόγραμμα