Το 11528-ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ εκπαίδευσε την 1η ομάδα εθελοντριών & εθελοντών ψυχολόγων

Ολοκληρώθηκε η 1η φάση εκπαίδευσης της 1ης ομάδας εθελοντριών και εθελοντών ψυχολόγων της Γραμμής Ψυχολογικής Στήριξης 11528-ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ. Την ευθύνη συντονισμού της εκπαίδευσης είχε η Αλεξάνδρα Βασιλείου PhD, επόπτρια και επιστημονική συνεργάτιδα του προγράμματος. Η εκπαίδευση εστίασε στις παρακάτω θεματικές: Η επιστημονική θέση της Γραμμής Ψυχολογικής Στήριξης 11528-ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ, ως προς τα θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το 11528-ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ εκπαίδευσε την 1η ομάδα εθελοντριών & εθελοντών ψυχολόγων.