Μετά από 13 χρόνια προσπάθειας, που κατέληξε στην περιβόητη ταχυδρομική ψηφοφορία, η Αυστραλία έδωσε τελικά την ψήψο εμπιστοσύνης στην ισότητα στον γάμο.

Τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα έδειξαν ότι το 61,6% των πολιτών είναι υπέρ.

Τα LGBTI άτομα της χώρας και οι σύμμαχοί τους αισθάνονται ιδιαίτερα συγκινημένα, γιορτάζοντας την εξέλιξη αυτή.

Ο αγώνας φυσικά συνεχίζεται στη Βουλή, όπου οι πολιτικοί πρέπει τώρα να πράξουν σύμφωνα με τη θέληση του κόσμου.