Η οργάνωση “National LGB&T PArtnership” πραγματοποιεί στην Αγγλία  την 1η Εθνική Εβδομάδα Υγείας Λεσβιών και Bi Γυναικών στις 13-17 Μαρτίου.

Ο σκοπός αυτής της εβδομάδας είναι να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι λεσβίες και οι bi γυναίκες στον χώρο της υγείας και παράλληλα να ενδυναμώσει τις ίδιες. Η εβδομάδα αποτελεί επιπλέον μία ευκαιρία γιορτής, υποστήριξης και προώθησης των ομάδων κι υπηρεσιών που υποστηρίζουν κι εξυπηρετούν λεσβίες και bi γυναίκες.

Οι ανισότητες εντοπίζονται σε τέσσερα καίρια σημεία:
α) Στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και στην ανάγκη γι’ αλλαγή νοοτροπίας
β) Στον τομές της ψυχικής υγείας
γ) Στο κάπνισμα και την κατανάλωση αλκοόλ
δ) Στην σεξουαλική υγεία και την γονιμότητα

Η “National LGB&T PArtnership” προσκαλεί άλλες LGBT οργανώσεις, φορείς υγείας, πολιτικούς φορείς, μέσα επικοινωνίας κι άλλες οργανώσεις από την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών να συμμετάσχουν και να στηρίξουν την καμπάνια διαδικτυακά. Η καμπάνια προωθεί το hashtag #LBWomensHealth17

Η Claudia Carvell – Συντονίστρια του Προγράμματος για την υποστήριξη των γυναικών στο LGBT Foundation (βασικός συνεργάτης της “National LGB&T PArtnership“) εξηγεί:

Όταν συζητούμε για την υγεία και τη φροντίδα, οι λεσβίες, οι bi κι οι άλλες γυναίκες που έχουν σεξουαλικές σχέσεις με γυναίκες εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωπες με ένα εύρος εμποδίων, η ανισότητα εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα.

  • Το 36% των λεσβιών και bi γυναικών ανέφεραν, ότι οι επαγγελματίες υγείας υπέθεταν ότι ήταν straight. [1]
  • To 37% των γυναικών είχε ενημερωθεί εσφαλμένα, ότι δεν χρειάζονται να κάνουν τεστ για τον τράχηλο της μήτρας λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού, με αποτέλεσμα πάνω από το ήμισυ να μην συμμετέχει στα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, πιστεύοντας ότι δεν διατρέχουν κίνδυνο. [2]
  • Το 21% των bi γυναικών και 12% των λεσβιών ανέφεραν ένα μακροπρόθεσμο πρόβλημα ψυχικής υγείας, σε σύγκριση με το 4% των straight γυναικών. [3]
  • Το 29% των λεσβιών και bi γυναικών δηλώνουν ότι πίνουν ευκαιριακά και χωρίς μέτρο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στον γενικό πληθυσμό των γυναικών περιορίζεται στο 12%. [4]

[1] Best Practice in Providing Healthcare to Lesbian, Bisexual and other Women Who Have Sex with Women. National LGB&T Partnership (2016)

[2] Light, B & Ormandy P, Lesbian, Gay & Bisexual Women in the North West: A Multi-Method Study of Cervical Screening Attitudes, Experiences and Uptake, University of Salford and The Lesbian and Gay Foundation, UK, 2011

[3] Elliott MN, Kanouse DE, Burkhart Q, et al. Sexual Minorities in England Have Poorer Health and Worse Health Care Experiences: A National Survey. Journal of General Internal Medicine. Published online September 4 (2014)

[4] General Lifestyle Survey, Office for National Statistics, UK (2011)