Η νέα συλλογή φωτογραφιών του Ron Amato “Τhe Box” μιλά για τις ανθρώπινες εμπειρίες της εσωτερικής ανακάλυψης και της κοινωνικοποίησης.

Περισσότερες από 100 ασπρόμαυρες εικόνες αποτυπώνουν την απομόνωση, τον πόθο, τη διαμάχη και την ενδυνάμωση της ανθρώπινης συνύπαρξης. Αλλά και την οικειότητα που αναπτύσσουν οι άνθρωποι μεταξύ τους!