Μια νέα μελέτη έδειξε ότι τα άτομα που ζουν στη Ρουμανία είναι όλο και πιο ανεκτικά απέναντι στα ΛΟΑΤ+  δικαιώματα, με το 43% να λέει ότι υποστηρίζει μια νομική μορφή ένωσης.

Αυτός ο αριθμός διπλασιάστηκε από το 2016, όταν ξεκίνησε μια πρωτοβουλία πολιτών για τροποποίηση του συντάγματος για να αναφέρεται ρητά ο γάμος ως ένωση μεταξύ άνδρα και γυναίκας.

Αυτή η πρωτοβουλία πολιτών συγκέντρωσε πάνω από τρία εκατομμύρια υπογραφές – ουσιαστικά περισσότερες από τις 500.000 που απαιτούνταν για την έναρξη δημοψηφίσματος συνταγματικής τροποποίησης.

Παρά το γεγονός ότι συγκέντρωσε μεγάλη υποστήριξη, το δημοψήφισμα για την έγκριση της συνταγματικής αλλαγής απέτυχε, καθώς η προσέλευση ήταν μόνο 21% κάτω από το απαιτούμενο όριο ψήφου (30%).

Εάν είχε εγκριθεί, η συνταγματική αλλαγή θα απαγόρευε την ισότητα στον γάμο.

Η νέα μελέτη που διεξήχθη απ’την ACCEPT Romania, μια ΜΚΟ που αγωνίζεται για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ+, επισημαίνει σημαντικές διαφορές όσον αφορά στην αποδοχή των ΛΟΑΤ+.

Άτομα από την ανατολική και νότια Ρουμανία είναι λιγότερο διατεθειμένα να το πράξουν, σε σύγκριση με εκείνα που ζουν στο δυτικό τμήμα της χώρας. Η πρωτεύουσα βρίσκεται πάνω από τον εθνικό μέσο όρο.

Οι νεαροί δείχνουν υψηλότερο βαθμό αποδοχής στην υποστήριξη κάθε μορφής νομικής ένωσης μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Περίπου το 68% των συμμετεχόντων στη μελέτη συμφώνησε ότι όλες οι οικογένειες πρέπει να προστατεύονται από τον νόμο στη Ρουμανία, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών του ίδιου φύλου.

“Αυτή η έρευνα δείχνει ότι η κοινή γνώμη στη Ρουμανία αλλάζει προς την αποδοχή ίσων δικαιωμάτων για όλες τις οικογένειες της κοινότητάς μας. Επιπλέον, βλέπουμε αυξανόμενη υποστήριξη στον γκέι γάμο”, δήλωσε η Teodora Ion-Rotaru, διευθύντρια της ACCEPT Romania.

Η πλειοψηφία αυτών που συμφωνούν με τον γκέι γάμο είναι επίσης υπέρ της τεκνοθεσίας.

Τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων υποστήριξαν ότι η νομιμοποίηση του γκέι γάμου δε θα επηρέαζε τη ζωή τους με οποιονδήποτε τρόπο.

“Τα άτομα είναι όλο και πιο προετοιμασμένα να αποδεχτούν τον γκέι γάμο και την πολιτική ένωση και οι πολιτικοί πρέπει να ενεργήσουν ανάλογα και να το λάβουν υπόψη”, δήλωσε η Teodora.