Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει αποφανθεί εναντίον της Ρουμανίας, επειδή αρνήθηκε να αναγνωρίσει την ταυτότητα του φύλου δύο τρανς ανδρών, αν δεν είχαν υποβληθεί σε επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου.

Την Τρίτη (19 Ιανουαρίου), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECHR) έκρινε τη Ρουμανία ένοχη για παραβίαση του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το οποίο υποστηρίζει το «δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής».

Οι δύο άνδρες, των οποίων η ταυτότητα προστατεύεται και αναφέρονται μόνο ως Χ και Υ στα δικαστικά έγγραφα, είναι και οι δύο Ρουμάνοι υπήκοοι ηλικίας 44 και 38 ετών. Οι υποθέσεις τους χρονολογούνται από το 2013, όταν οι αρχές τους ζήτησαν να «αποδείξουν ότι είχαν υποβληθεί σε επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου» προκειμένου να διορθώσουν νόμιμα τα ονόματα και την ταυτότητα φύλου τους στα έγγραφά τους. Και τα δύο άτομα είχαν υποβληθεί σε επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου στο στήθος και σε ορμονοθεραπεία, και ο Χ είχε τρία ιατρικά πιστοποιητικά που επιβεβαιώνουν ότι υπέφερε από «διαταραχή ταυτότητας φύλου», αλλά τα τοπικά δικαστήρια υποστήριξαν ότι μια νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου του θα ήταν «πρόωρη».

Οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν με το σκεπτικό ότι πρέπει να κάνουν επιπλέον επεμβάσεις επαναπροσδιορισμού φύλου στα εσωτερικά και εξωτερικά αναπαραγωγικά όργανα για να αναγνωριστούν ως άνδρες – μια δύσκολη διαδικασία στη Ρουμανία, καθώς πολλοί γιατροί δε την αναλαμβάνουν, χωρίς δικαστική απόφαση.

“Τα εγχώρια δικαστήρια παρουσίασαν στους αιτούντες, οι οποίοι δεν ήθελαν να υποβληθούν σε επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου, ένα αδύνατο δίλημμα”, ανέφερε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECHR).

«Είτε έπρεπε να υποβληθούν σε επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου, ενάντια στην κρίση τους – και ως εκ τούτου να παραιτηθούν από την πλήρη άσκηση του δικαιώματός τους στον σεβασμό της φυσικής τους ακεραιότητας – ή έπρεπε να παραιτηθούν από την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου τους, η οποία, επίσης, εμπίπτει στο πεδίο του δικαιώματος σεβασμού για την  ιδιωτική ζωή.»

Το ECHR υποστήριξε ότι οι άνδρες τέθηκαν σε κατάσταση «ευάλωτη, αγχωτική, και ταπεινωτική», η οποία «δε συμμορφώνεται με τη δίκαιη ισορροπία μεταξύ του γενικού συμφέροντος και του προσωπικού συμφέροντος των εν λόγω ατόμων».

Με αυτήν την απόφαση το ρουμανικό κράτος υποχρεούται να καταβάλει πρόστιμο 7.500 ευρώ σε καθέναν από τους ενάγοντες για «ψυχική οδύνη», καθώς και 1.153 ευρώ για να αποζημιώσει έναν από τους άντρες για τις δύο επεμβάσεις επαναπροσδιορισμού φύλου που είχε αναγκαστεί να κάνει.

Η Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.