Οι εταιρείες θα πρέπει να καθορίσουν σαφείς πολιτικές και στόχους για να καλλιεργήσουν την επόμενη γενιά ΛΟΑΤ+ ηγετών και να διαφοροποιήσουν το εργατικό τους δυναμικό, δήλωσε την Τετάρτη η ρυθμιστική εταιρική διακυβέρνηση της Βρετανίας.

Το Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (FRC) επιβάλλει τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης της Βρετανίας και καθορίζει αυτό που περιγράφει ως τις πρώτες συστάσεις από μια ρυθμιστική αρχή σχετικά με την προώθηση πολιτικών σχετικά με το queer προσωπικό.

Οι εγγεγραμμένες εταιρείες στη Βρετανία πρέπει να πουν εάν συμμορφώνονται ή επιλέγουν να αγνοήσουν οποιοδήποτε μέρος του κώδικα FRC που καλύπτει όλες τις πτυχές του τρόπου λειτουργίας τους.

Πέρυσι, ο κώδικας εισήγαγε πιο ολοκληρωμένες αναφορές για την ποικιλομορφία και η έκθεση FRC που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη περιγράφει πώς οι εταιρείες θα μπορούσαν να παρουσιάσουν τις γνωστοποιήσεις βάσει του κώδικα σε σχέση με τις ΛΟΑΤ+ πολιτικές.

«Για την προώθηση της αλλαγής, οι εταιρείες θα πρέπει να καταγράφουν τακτικά και να αναφέρουν με διαφάνεια τις εμπειρίες των ΛΟΑΤ+ υπαλλήλων», ανέφερε το FRC σε δήλωση.

Οι ανοιχτές επιχειρήσεις δημιουργούν ισχυρότερη ανάπτυξη στις παγκόσμιες αγορές, δημιουργούν υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας και προσελκύουν και διατηρούν τα καλύτερα ταλέντα, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του FRC Jon Thompson.

«Με άλλα λόγια, η έλλειψη συμπεριληπτικότητας είναι τεράστιος κίνδυνος για τις επιχειρήσεις», είπε.

Η έκθεση του FRC συνιστά στις εταιρείες να αναπτύξουν πολιτικές και διαδικασίες που προστατεύουν το προσωπικό από τις διακρίσεις και προσφέρουν παγκοσμίως παροχές όπως η γονική και η φροντίδα για εξαρτώμενα άτομα, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό προσανατολισμό και τη ταυτότητα φύλου.

Μέλη εταιρειών της Goldman Sachs, της Lloyds bank, της Walt Disney και της Amazon έδωσαν συνέντευξη για την έκθεση σχετικά με το πώς αντιμετώπισαν τα ΛΟΑΤ+ θέματα στην εργασία.