Το Πανεπιστήμιο του Queensland στην Αυστραλία έκανε μία έρευνα με επικεφαλής τον Francisco Perales, τα αποτελέσματα της οποίας δείχνουν συσχέτιση μεταξύ της αναγνώρισης της ομοφοβίας και των χαμηλότερων επιπέδων νοημοσύνης ή γνώσης.

Έρευνα έδειξε ότι όσοι μισούν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι γενικά λιγότερο ευφυείς
Έρευνα έδειξε ότι όσοι μισούν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι γενικά λιγότερο ευφυείς

Στην έρευνα συμμετείχαν 11.654 άτομα και χρησιμοποιήθηκαν τρεις βασικές και τυποποιημένες επιστημονικές νευροφυσιολογικές εξετάσεις.

Τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα κλήθηκαν πρώτα να κάνουν αυτές τις εξετάσεις και μετά τους ζητήθηκε η γνώμη τους, για το αν τα ομόφυλα ζευγάρια θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα ετερόφυλα. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας αποκάλυψε ότι οι άνθρωποι που απάντησαν αρνητικά στην παραπάνω ερώτηση είχαν σημειώσει χειρότερη απόδοση στις εξετάσεις από ό,τι οι άνθρωποι που συμφώνησαν. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτή η σχέση, μεταξύ των αποτελεσμάτων, διατηρήθηκε ακόμη και μετά την εξέταση δημογραφικών παραγόντων, όπως το εκπαιδευτικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Perales, «τα ευρήματα δείχνουν σαφώς ότι η γνωστική ικανότητα είναι ένας σημαντικός πρόδρομος της προκατάληψης εναντίον των ζευγαριών του ιδίου φύλου» .

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η γνωστική ικανότητα δεν ήταν ο μόνος παράγοντας που επηρέαζε την ομοφοβία του λαού. Η εκπαίδευση παίζει, επίσης, ρόλο σε αυτό. Είναι φυσικό οι συσχετισμοί αυτοί να προκύψουν μεταξύ ομοφοβίας και νοημοσύνης ή επιπέδου εκπαίδευσης. Μέσω αυτής της έρευνας, μπορεί να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να προταθεί η εκπαίδευση ως ένας τρόπος αντιμετώπισης της προκατάληψης προς τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.