Τις εργασίες της ολοκλήρωσε η Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Υγείας, που συστάθηκε με σκοπό τη θέσπιση θετικών μέτρων για την πλήρη πρόσβαση και την ίση μεταχείριση στον χώρο της υγείας και στην οποία συμμετείχαν μέλη του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.).

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του σωματείου:

Η Ομάδα Εργασίας είχε συσταθεί μετά από συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Υπουργό Υγείας, κύριο Ξανθό, στις 9.1.2018, όπου το ΣΥΔ εξέθεσε όλα τα προβλήματα που περιορίζουν την πλήρη πρόσβαση και την ίση μεταχείριση στον χώρο της υγείας και ο Υπουργός κατανοώντας την ανάγκη αντιμετώπισής τους, δεσμεύτηκε για τη σύσταση αυτής της Ομάδας Εργασίας. Πράγματι, στις 9.7.2018, συστάθηκε η Ομάδα Εργασίας, στην οποία συμμετείχαν εκ μέρους του ΣΥΔ, η Μαρίνα Γαλανού, Πρόεδρος του ΣΥΔ, η Σύλβια Κουρετζή, Γενική Γραμματέας του ΣΥΔ, καθώς και η Πάρβη Πάλμου, ψυχολόγος, και ο Βασίλης Σωτηρόπουλος, δικηγόρος, ενώ η συμμετοχή στις εργασίες της ομάδας ήταν μη αμειβόμενη.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ομάδας, οι εκπρόσωποι του ΣΥΔ, κατέθεσαν πλην αναλυτικού Υπομνήματος, πρόταση προσχεδίου νόμου στο οποίο εργάστηκαν με σκοπό τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων με σκοπό την πλήρη πρόσβαση και την ίση μεταχείριση για τα τρανς, φυλοδιαφορετικά, μη δυαδικά και ίντερσεξ πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, τα κύρια θέματα τα οποία έθεσαν αφορούσαν:

α)     την διασφάλιση της πλήρους πρόσβασης με ίση μεταχείριση μέσω τροποποιήσεων της νομοθεσίας απαγόρευσης των διακρίσεων ώστε ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου να συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο της υγείας, καθώς και την τροποποίηση του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας ώστε να είναι συμπεριληπτικός των κατηγοριών που προαναφέρθησαν,

β)     την διασφάλιση ότι τα τρανς πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν θα έχουν μεταβάλει τη καταχώριση του φύλου τους μέσω του ν. 4491/2017, θα έχουν απρόσκοπτη και χωρίς παραβιάσεις της ιδιωτικής τους ζωής, πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, μέσω αλλαγών που πρέπει να γίνουν στα πληροφοριακά συστήματα του κράτους, όπως ενδεικτικά στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, και θα επιλαμβάνονται κάθε άλλης θετικής ενέργειας ώστε να αρθεί κάθε εμπόδιο στην άσκηση του δικαιώματος πλήρους απρόσκοπτης πρόσβασης στο σύστημα υγείας,

γ)     την πλήρη πρόσβαση στο σύστημα υγείας, δίχως την κατηγοριοποίηση της «ψυχικής ασθένειας» λόγω έκφρασης, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, τα οποία θα πρέπει να προσλαμβάνονται ως φυσικές διακυμάνσεις στο φάσμα του φύλου, συμπεριλαμβανομένων και των μη δυαδικών και ίντερσεξ προσώπων.

δ)     την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των διαδικασιών επαναπροσδιορισμού φύλου.

ε)     την απαγόρευση των χειρουργικών επεμβάσεων στα γεννητικά όργανα που γίνονται στα ίντερσεξ πρόσωπα δίχως τη συναίνεσή τους και σύμφωνα με όλους τους διεθνείς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν είδος βασανιστηρίου, τη θέσπιση άλλων θετικών μέτρων για τα ίντερσεξ άτομα, καθώς και την απαγόρευση κάθε είδους ψυχιατρικής θεραπείας που σκοπό έχει τη μεταστροφή, μεταβολή ή επανακαθορισμό του σεξουαλικού προσανατολισμού, της έκφρασης ή της ταυτότητας φύλου ενός προσώπου.

στ)     την τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων νόμου, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων ή εγκυκλίων που στέκονται εμπόδιο στην ίση μεταχείριση των LGBTI προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης στην αιμοδοσία, την πρόσβαση σε εξετάσεις σωμάτων ασφαλείας χωρίς ψυχιατρικοποίηση για τα τρανς πρόσωπα, διατάξεων για την αναδοχή ή τη παιδοθεσία που έχουν προϋπόθεση γνωματεύσεις και στιγματίζουν ομάδες πληθυσμού, καθώς και τη πλήρη συμπερίληψη σε όλα τα ανωτέρω των μη δυαδικών προσώπων και των αιτούντων διεθνούς προστασίας, προσφύγων ή μεταναστών χωρίς διακρίσεις.

Η Ομάδα Εργασίας, ολοκλήρωσε τις εργασίες της μετά από 10 συνεδριάσεις, με συνάντηση των μελών της Ομάδας με τον Υπουργό, κύριο Ξανθό, που αναγνώρισε τις ανάγκες το Υπουργείο να προχωρήσει σε σχετικές ρυθμίσεις. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο τελικό πόρισμα περιλαμβάνονται αρκετές από τις προτάσεις του ΣΥΔ, καθώς επίσης στο σχετικό διαβιβαστικό προς τον Υπουργό, συμπεριλαμβάνεται και το προσχέδιο που κατέθεσε το ΣΥΔ στα σημεία που προαναφέρθησαν, ενώ την ίδια ημέρα το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε το παρακάτω δελτίο τύπου:

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), δηλώνει την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση των εργασιών της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Υγείας, και ελπίζει σύντομα, προ των εθνικών εκλογών, το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν πράγματι την πλήρη πρόσβαση στον χώρο της υγείας για τα τρανς, φυλοδιαφορετικά, μη δυαδικά και ίντερσεξ πρόσωπα, με ίση μεταχείριση και χωρίς διακρίσεις.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ