Ψήφισμα-Ορόσημο για τα δικαιώματα των ίντερσεξ ατόμων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

14/02/2019
από

Με κοινό δελτίο τύπου η Organisation Intersex International Europe (OII Europe)και η ILGA Europe ενημερώνουν για ψήφισμα – ορόσημο για τα δικαιώματα των ίντερσεξ ατόμων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σήμερα, στις 14 Φεβρουαρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα ορόσημο για τα δικαιώματα των ίντερσεξ ανθρώπων. Με την έγκριση αυτού του ψηφίσματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτει ένα σαφές πρότυπο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της σωματικής ακεραιότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ίντερσεξ ατόμων. Το ψήφισμα συμπληρώνει το πρωτοποριακό ψήφισμα για τα ίντερσεξ άτομα του 2017 «Προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εξάλειψη των διακρίσεων κατά των ίντερσεξ ανθρώπων» που ενέκρινε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

“Χαιρετίζουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έκδοση αυτού του εξαιρετικού ψηφίσματος” , αναφέρει η Kitty Anderson, Συμπρόεδρος της OII Europe. “Είναι σαφές ότι βασίζεται σε μια βαθιά γνώση σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν οι ίντερσεξ άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση” .

“Η ILGA Europe γιορτάζει με ενθουσιασμό αυτό το ιστορικό ψήφισμα ως καρπό της τεράστιας εργασίας από την πλευρά του ιντερσεξ ακτιβισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη” , προσθέτει η Evelyn Paradis, εκτελεστική διευθύτνρια της ILGA-Europe.

Στο ψήφισμά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο “καταδικάζονται σθεναρά οι θεραπείες και οι χειρουργικές επεμβάσεις που εξομαλύνουν το φύλο” και ενθαρρύνονται τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν το συντομότερο δυνατό νομοθεσία που να προστατεύει την σωματική ακεραιότητα των ίντερσεξ ανθρώπων. Επιβεβαιώνει επίσης ότι οι ίντερσεξ άνθρωποι «εκτίθενται σε πολλαπλές περιπτώσεις βίας και διακρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν νομοθεσία για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων.

Άλλα θέματα που αντιμετωπίζει το ψήφισμα περιλαμβάνουν την ανάγκη επαρκούς παροχής συμβουλών και υποστήριξης για τους ίντερσεξ ανθρώπους και τις οικογένειές τους, μέτρα για τον τερματισμό του στιγματισμού και της παθολογικής αντιμετώπισης των ίντερσεξ ανθρώπων και την αύξηση της χρηματοδότησης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που προηγήθηκε της ψηφοφορίας, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μίλησαν σχεδόν ομόφωνα υπέρ του ψηφίσματος και υπογράμμισαν ότι «οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι σημαντικές» . Ο υπουργός Εξωτερικών George Ciamba, στη δήλωσή του για τη ρουμανική προεδρία, επιβεβαίωσε ότι “η επέκταση του δικαιώματος ίσης μεταχείρισης στους ίντερσεξ ανθρώπους είναι εξ ολοκλήρου εντός του πνεύματος των κοινών μας ευρωπαϊκών αξιών και της κοινής μας εκστρατείας για ενσωμάτωση” .

“Αυτό το ψήφισμα θέτει ένα πρότυπο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση” , λέει ο Dan Christian Ghattas, Εκτελεστικός Διευθυντής της OII Europe. “Μέχρι σήμερα, τα όργανα των συνθηκών των Ηνωμένων Εθνών έχουν επιπλήξει τα κράτη μέλη της ΕΕ 22 φορές. Δέκα φορές μόνο κατά τα τελευταία δύο χρόνια. Μια Γερμανική μελέτη του 2019 που συγκρίνει τον ετήσιο αριθμό των λεγόμενων «κανονικοποιητικών χειρουργικών επεμβάσεων» σε παιδιά ηλικίας 0 έως 9 ετών δεν δείχνει μείωση αυτών των παρεμβάσεων – παρά το γεγονός ότι στη Γερμανία έχουν αντιμετωπιστεί διαδοχικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη δεκαετία του 1990. Χρειαζόμαστε τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνουν. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χρειαζόμαστε μια διευκρίνιση ότι οι ίντερσεξ άνθρωποι προστατεύονται από τις διακρίσεις και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιλαμβάνονται ρητά στο προστατευτικό έδαφος του “φύλου” .” 

«Το να τερματιστεί ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων των νεογνών και των παιδιών είναι επείγον και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τοποθετείται με σαφήνεια σχετικά με αυτό» , δηλώνει η Miriam van der Have, συμπρόεδρος της OII Europe. “Όσον αφορά τα κράτη μέλη της ΕΕ, το ψήφισμα της ΕΚ έχει θέσει σαφές πρόγραμμα δράσης για τα επόμενα βήματα που πρέπει να αναλάβουν για την προστασία των δικαιωμάτων των ίντερσεξ ατόμων: Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν νομοθεσία που να απαγορεύει τις μη βίαιες ιατρικές παρεμβάσεις, πρέπει να εντάσσουν τους ίντερσεξ ανθρώπους στη νομοθεσία κατά των διακρίσεων και να εφαρμόσουν μέτρα που να δημιουργούν κατάλληλη μη παθολογική συμβουλευτική και υποστήριξη για παιδιά και ενήλικες και για τις οικογένειές τους. Πρέπει να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για τις οργανώσεις των ίντερσεξ ατόμων, διότι αυτές είναι καίριες για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ανάγκες των ανθρώπων αυτών» .

https://www.facebook.com/oiieurope/photos/a.501145923278968/2349125508480991/?type=3&theater

#intersex #humanrights
Δες και αυτό!