Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με διάφορους οργανισμούς της Κύπρου, Ελλάδας και Λιθουανίας, φέρνει στην Κύπρο το πολύ υποσχόμενο πρόγραμμα Hombat. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει να εξαλείξει την ομοφοβία και τρανσφοβία από τα σπάργανά της. Από τους χώρους που γεννιέται, που δεν είναι άλλοι από τα σχολεία. Το όραμα του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει τους διαφόρους φορείς της Παιδείας των τριών προαναφερθέντων χωρών, με στόχο τα παιδιά μας να αποκτήσουν κουλτούρα αποδοχής απέναντι στα LGBTQI άτομα. Εννοείται ότι η Accept-LGBTI της Κύπρου δε θα μπορούσε να απουσιάζει από το βαρυσήμαντο αυτό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα έθεσε τους εξής φιλόδοξους στόχους: α) την πρόληψη και αντιμετώπιση του ομοφοβικού και τρανφοβικού (ΟΤ) εκφοβισμού στα σχολεία. β) την ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των σχολικών συμβούλων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του ΟΤ εκφοβισμού. γ) τη συνεργασία φορέων, όπως το Υπουργείο Παιδείας και την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, με σκοπό την εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση του σχολικού ΟΤ εκφοβισμού.

Το πρόγραμμα ήδη εγκρίθηκε και ξεκίνησε και στις τρεις χώρες. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες για την εκτίμηση της κατάστασης σχετικά με τον ΟΤ εκφοβισμό στα σχολεία σε Κύπρο, Ελλάδα και Λιθουανία. Ακολούθως, συντάχθηκαν σχετικές εκθέσεις τον Ιούνιο του 2018.

Στη συνέχεια, θα αναπτυχθούν προγράμματα για την εκπαίδευση των σχολικών συμβούλων και των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα θέματα του ΟΤ εκφοβισμού. Μια πρώτη γενιά εκπαιδευτικών εκπαιδεύτηκε τον περασμένο μήνα στην πρόληψη και αντιμετώπιση του ΟΤ εκφοβισμού. Αυτοί θα γίνουν οι ίδιοι εκπαιδευτές των υπολοίπων σχολικών συμβούλων και εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, αναπτύσσεται διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης και εγχειρίδια εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων. Τα πιο πάνω θα λειτουργήσουν ως περαιτέρω βοήθεια στην κατάρτιση των εκπαιδευτών και όλων όσων εμπλέκονται στο πρόγραμμα. Η διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης θα είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά, Αγγλικά και Λιθουανικά.
Στη συνέχεια θα εκπονηθεί ένα Σχεδίο Δράσης, σε συνεργασία με εκπροσώπους του κράτους και Μη Κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ).

Από τα πιο σημαντικά μελλοντικά σχέδια του προγράμματος είναι η ενημερωτική εκστρατεία για αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού πάνω σε θέματα διακρίσεων λόγω φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού. Μια δημοσιογραφική διάσκεψη προγραμματίστηκε γι’ αυτό το μήνα. Μαθητές, γονείς, ΜΜΕ, και γενικά το κοινό θα καλεστούν για να ενημερωθούν για τη σημαντικότητα της εξάλειψης του ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού, ενός εκφοβισμού που έχει αλυσιδωτές και τραγικές προεκτάσεις στην LGBTQI κοινωνία.

Μιλάμε για το πιο υποσχόμενο και ελπιδοφόρο πρόγραμμα κατά του ΟΤ εκφοβισμού που έγινε ποτέ στην Κύπρο. Περιμένουμε ανυπόμονα να το δούμε να εφαρμόζεται στα σχολεία μας!

Η accept ΛΟΑΤ Κύπρου είναι η μοναδική εγγεγραμμένη ΛΟΑΤΙ οργάνωση στον έφορο σωματείων την Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελείται από ενεργούς εθελοντές. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που απαρτίζεται και αφορά άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας, ταυτότητας κοινωνικού φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνοτικής, πολιτισμικής, θρησκευτικής προέλευσης, γλώσσας, κατάστασης υγείας, σωματικής κατάστασης ή άλλου γνωρίσματος και διεκδικούμε σταθερά, αλλά δυναμικά την αποδοχή, την αλληλοαποδοχή, χειραφέτηση και αλληλοϋποστήριξη, εναρμονίζοντας σε ισότιμη βάση την κυπριακή κοινωνία με θέματα που αφορούν την ΛΟΑΤI κοινότητα. Η ενέργειες μας επικεντρώνονται: • Στην προάσπιση, διεκδίκηση και προώθηση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των ΛΟΑΤΙ προσώπων και την καταπολέμηση των προκαταλήψεων, των στερεοτύπων, του στιγματισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού. • Στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της ίδιας της κοινότητας αλλά και της κοινής γνώμης, της οικογένειας, των θεσμών, των οργανωμένων ή μη φορέων και της κοινωνίας γενικότερα σε θέματα σεξουαλικότητας, ταυτότητας κοινωνικού φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού και σεξουαλικής υγείας. ΛΟΑΤΙ: Λεσβίες, Ομοφυλόφιλοι, Αμφισεξουαλικοί, Τρανς, Intersex. Όραμα μας είναι η διαμόρφωση μιας κοινωνίας βασισμένης στο σεβασμό του κάθε ατόμου και της διαφορετικότητας του, απαλλαγμένης από διακρίσεις και προκαταλήψεις ιδίως όσο αφορά στο σεξουαλικό προσανατολισμό.