εκφοβισμό

Τo ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έρχεται στα σχολεία της Κύπρου για να αντιμετωπίσει τον ομο/τρανσφοβικό εκφοβισμό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με διάφορους οργανισμούς της Κύπρου, Ελλάδας και Λιθουανίας, φέρνει στην Κύπρο το πολύ υποσχόμενο πρόγραμμα Hombat. Το
11/02/2019