Η LGBTQI+ Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης 11528-ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ προσκαλεί για δεύτερη χρονιά, ​εθελόντριες/εθελοντές ψυχολόγους για να στηρίξουν το έργο της, στο κομμάτι της τηλεφωνικής συμβουλευτικής σε σχέση με ΛΟΑΤΚΙ θέματα που αφορούν άτομα, οικογένειες ή εκπαιδευτικά πλαίσια.

Η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων εγγράφων είναι μέχρι και τη Δευτέρα 11/02/19.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται αναλυτικά το αντικείμενο κι ο χρόνος της εθελοντικής απασχόλησης, καθώς και η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενο άτομο:

“Με στόχο την καλύτερη λειτουργικότητα του προγράμματος, θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε περιορισμένο αριθμό εθελοντών-ριών. Ο χρόνος εθελοντικής απασχόλησης δε θα υπερβαίνει τις 2 ώρες ανά εβδομάδα, επιπλέον των εκπαιδεύσεων και των εποπτειών, στις οποίες η παρουσία θα είναι απαραίτητη. Η εθελοντική απασχόληση, εκπαίδευση και εποπτεία πραγματοποιούνται στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενες/οι χρειάζεται να στείλουν απαραίτητα συνοδευτική επιστολή, που να αναφέρεται το κίνητρο για τη συμμετοχή τους, καθώς και το βιογραφικό τους σημείωμα, μέχρι και τη Δευτέρα, 11/02/19. Τα δύο έγγραφα χρειάζεται να είναι ξεχωριστά αρχεία σε μορφή doc, docx ή pdf και να επισυνάπτονται. Η ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής είναι: [email protected] με τον τίτλο: “2ο κάλεσμα εθελοντριών/ντών Ψ” .

Για πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

Το 11528-ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ εκπαίδευσε την 1η ομάδα εθελοντριών & εθελοντών ψυχολόγων