Υπουργείο Εργασίας: Προωθείται η απαγόρευση των διακρίσεων εις βάρος ατόμων που ζουν με τον ΗIV

0
174
Το νομοσχέδιο «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» έθεσε χθες σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωνσταντίνος Χατζηδάκης.

Σύμφωνα με το Άρθρο 40 του νομοσχεδίου, προωθείται η “απαγόρευση διακρίσεων στην πρόσβαση στην εργασία εις βάρος οροθετικών στον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV)”.

Πιο συγκεκριμένα

1. Απαγορεύεται κάθε μορφής διάκριση, άμεση ή έμμεση, όσον αφορά τους όρους πρόσβασης και παραμονής στη μισθωτή ή μη απασχόληση ή γενικά στην επαγγελματική ζωή, που σχετίζονται με την ιδιότητα ενός ατόμου ως οροθετικού στον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (Human Immunodeficiency Virus-HIV), καθώς και η διερεύνηση αυτής της ιδιότητας από τον εργοδότη πριν ή μετά την πρόσληψη ή τη σύναψη σύμβασης. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται επαγγέλματα στα οποία, με ειδικές διατάξεις, επιβάλλεται η διερεύνηση της παραπάνω ιδιότητας για ιατρικούς λόγους.

2. Απαγορεύεται κάθε μορφής διάκριση, άμεση ή έμμεση, όσον αφορά στους όρους, τις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας, τις προαγωγές, καθώς και τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης προσωπικού, που σχετίζονται με την ιδιότητα ενός ατόμου ως οροθετικού στον HIV.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 20ή Οκτωβρίου 2022 και ώρα 20.00.