Η Βόρεια Μακεδονία έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα για τα δικαιώματα των τρανς ατόμων με ένα σχέδιο νόμου που θα διευκολύνει σημαντικά τα τρανς άτομα να αποκτήσουν νομική αναγνώριση.

Η νέα νομοθεσία, που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας την Τρίτη (27 Απριλίου), θα τροποποιήσει τον νόμο για το μητρώο γέννησης, ώστε να επιτρέψει σε τρανς άτομα να αποκτήσουν νόμιμη αναγνώριση της ταυτότητας του φύλου τους.

Η διατύπωση που υποβλήθηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης αντιπροσωπεύει την πρώτη φορά που η Βόρεια Μακεδονία έχει σημειώσει διάκριση μεταξύ των χαρακτηριστικών του φύλου και του φύλου, σύμφωνα με το Balkan Insight.

«Το φύλο (sex) αναφέρεται στα φυσικά χαρακτηριστικά του ατόμου… Η ταυτότητα φύλου αναφέρεται στο εσωτερικό και ατομικό συναίσθημα για το φύλο κάθε ατόμου, το οποίο μπορεί να μην αντιστοιχεί στο φύλο που καθορίζεται κατά τη γέννηση, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών συναισθημάτων για το σώμα και των άλλων εκδηλώσεων του φύλου, συμπεριλαμβανομένων των ρούχων, της ομιλίας, των τρόπων» αναφέρει το νομοσχέδιο.

Προηγουμένως, οι νόμοι της χώρας απαιτούσαν τα τρανς άτομα να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση επιβεβαίωσης φύλου, προτού διορθωθεί ο δείκτης φύλου τους στα έγγραφα ταυτοποίησης.

Η Βόρεια Μακεδονία υποσχέθηκε να ανακαλέσει αυτόν τον νόμο από το 2019, όταν ένας τρανς άνδρας μήνυσε την κυβέρνηση για παραβίαση των βασικών του δικαιωμάτων.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανάγκασε τη Βόρεια Μακεδονία να πληρώσει στον άντρα αποζημίωση 9.000 ευρώ και έκρινε ότι ο νόμος παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο έχει κενά και σοβαρές αδυναμίες που έβαλαν τον τρανς [άνδρα] σε μια κατάσταση άγχους και αβεβαιότητας στην αναγνώριση της ταυτότητας του φύλου του», δήλωσε η ΜΚΟ Coalition MARGINS, η οποία εκπροσώπησε τον ενάγοντα.

“Μετά από αυτήν την απόφαση, η Βόρεια Μακεδονία έχει υποχρέωση να υιοθετήσει έναν νόμο, που θα επιτρέπει στους τρανς πολίτες της μια γρήγορη, διαφανή και προσβάσιμη διαδικασία για τη νομική αναγνώριση του φύλου.»

Εάν οι τελευταίες τροποποιήσεις περάσουν από το κοινοβούλιο, η διαδικασία της νομικής αναγνώρισης του φύλου δε θα απαιτεί πλέον απόδειξη ότι ένα άτομο έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ορμονικές θεραπείες, ή οποιαδήποτε άλλη ψυχιατρική, ψυχολογική, ή ιατρική θεραπεία.

Βασικά, το μητρώο γεννήσεων θα μπορούσε να τροποποιηθεί χωρίς αποδεικτικά έγγραφα ότι το φύλο του ατόμου έχει αλλάξει, διατηρώντας αυτές τις πληροφορίες ιδιωτικές και προστατεύοντας τα τρανς άτομα από ενέργειες αντίθετες στη θέλησή τους.