Το ΣΥΔ για την άρση του περιορισμού της αιμοδοσίας για τα ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα

12/01/2022
από

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.)  δηλώνει την ικανοποίησή του για την άρση του έως τώρα παράλογου και ντροπιαστικού υπάρχοντος περιορισμού στην αιμοδοσία για τα ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ.Π. οικ. 900/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 36/Β/10-01-2022) με θέμα: «Καθορισμός περιεχομένου εντύπου “Ιστορικό Αιμοδότη”», και λαμβάνοντας υπόψη –όπως αναφέρεται–, «Την ανάγκη αποσύνδεσης των κριτηρίων αποκλεισμού από την αιμοδοσία από τον σεξουαλικό προσανατολισμό των υποψηφίων αιμοδοτών», αφαιρέθηκε εντελώς από τα σχετικά έντυπα ως κριτήριο αποκλεισμού από την αιμοδοσία για «όποιον είχε έστω μία ομοφυλοφιλική επαφή από το 1977».

Επρόκειτο για έναν εντελώς παράλογο και καθολικό περιορισμό που αποτελούσε τον ορισμό της διάκρισης και του στιγματισμού για τα ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα, ντροπιαστικό για τη χώρα μας που ερχόταν σε αντίθεση με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, θέμα το οποίο έθετε επιτακτικά το ΣΥΔ από την αρχή της ίδρυσής του.

Επ’ αυτού, μάλιστα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι παρ’ ότι η εξέλιξη αυτή είναι αναμφίβολα θετική, το ΣΥΔ είχε προτείνει τον βέλτιστο τρόπο, αυτόν της νομοθέτησης διάταξης –στο πλαίσιο μίας ευρύτερης νομοθετικής παρέμβασης σε θέματα υγείας για την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου–, με το εξής περιεχόμενο:

«Κάθε πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει ελεύθερα στη δωρεά αίματος, αιμοπεταλίων ή άλλων παραγώγων αίματος χωρίς διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας, χαρακτηριστικών φύλου ή νομιζομένων χαρακτηριστικών».

Πράγματι, το ΣΥΔ, είχε καταθέσει από τον Ιανουάριο του 2018, σε συνάντηση εκπροσώπων του με τον τότε Υπουργό Υγείας, αναλυτικές προτάσεις οι οποίες σχηματοποιούνταν πέραν σχετικού υπομνήματος και με κατάθεση προσχεδίου νόμου που είχε συντάξει η αείμνηστη Πρόεδρός μας Μαρίνα Γαλανού, με ολιστική προσέγγιση σε ζητήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας με στόχο την ίση μεταχείριση για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου. H συνάντηση αυτή είχε οδηγήσει σε σύσταση Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Υγείας στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΣΥΔ, η οποία κατέληξε μάλιστα σε Πόρισμα το οποίο βρίσκεται στη διάθεση του Υπουργείου έκτοτε.

Αξίζει, δε, να σημειωθεί, ότι σε σχετική ερώτηση 18 βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις, ο τότε Υφυπουργός Υγείας, κύριος Κοντοζαμάνης, είχε ανταποκριθεί θετικά αποδεχόμενος την αναγκαιότητα νομοθέτησης σε ζητήματα ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας των ΛΟΑΤΚΙ.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, δηλώνει την ικανοποίησή του για την αναμφίβολα θετική εξέλιξη της άρσης του παράλογου περιορισμού για τα ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα στην αιμοδοσία, και θα εντείνει στο μέλλον τις προσπάθειές του στην κατεύθυνση της ίσης μεταχείρισης και της άρσης κάθε διάκρισης σε όλα τα πεδία και ιδιαίτερα σε αυτό της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας ώστε:

α) Να συμπεριλαμβάνεται ρητά στη νομοθεσία για την ίση μεταχείριση ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η έκφραση, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου στον χώρο τις πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, την κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης,
β) Να τροποποιηθούν καταλλήλως τα ιατρικά πρωτόκολλα που αφορούν εξετάσεις, συνταγογραφήσεις, περίθαλψη και γενικότερα τις υπηρεσίες υγείας, όταν έχουν «έμφυλο χαρακτήρια» σε συνάφεια με τον ν. 4491/2017 (νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου), αλλά και ανεξαρτήτως εάν ένα πρόσωπο έχει μεταβάλει τα έγγραφά του ώστε να γίνονται με σεβασμό αφενός μεν σε σχέση με την έκφραση, ταυτότητα ή χαρακτηριστικά φύλου, αφετέρου με τα προσωπικά δεδομένα τους,
γ) Να διασφαλίζεται η ολιστική φροντίδα υγείας όταν αυτή σχετίζεται με τον επαναπροσδιορισμό φύλου και να καλύπτεται από το ασφαλιστικό ταμείο του προσώπου.
δ) Να διασφαλίζεται πλήρως –με έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης– ότι ενδεχόμενη μεταβολή της καταχώρισης του φύλου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4491/2017 δε θα επηρεάζει την πρόσβαση του προσώπου σε καλυπτόμενες από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) και τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) υπηρεσίες υγείας σχετιζόμενες με το φύλο και τα χαρακτηριστικά του φύλου,
ε) Να συμμορφωθεί η χώρα μας με τον νέο ταξινομητικό κατάλογο ασθενειών (ICD-11) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που έχει αφαιρέσει από τις ψυχικές διαταραχές την έως τότε ονομαζόμενη «διαταραχή ταυτότητας φύλου», καθώς επίσης να αφαιρεθούν όλες οι αναφορές αυτές από σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που υπήρξαν αφορμή για τον αποκλεισμό τρανς και φυλοδιαφορετικών προσώπων από τον χώρο της εργασίας.
στ) Να νομοθετηθεί η απαγόρευση κάθε είδους «θεραπείας» ή παρέμβασης που σκοπό έχει τη μεταστροφή, μεταβολή ή επανακαθορισμό του σεξουαλικού προσανατολισμού, της έκφρασης ή της ταυτότητας φύλου ενός προσώπου,
ζ) Να νομοθετηθεί, ακόμη, για τα ίντερσεξ πρόσωπα, η απαγόρευση κάθε ιατρικής θεραπείας, χειρουργικής επέμβασης επαναπροσδιορισμού φύλου ή άλλες χειρουργικές επεμβάσεις επαναπροσδιορισμού που παρεμβαίνουν μερικώς ή ολικώς στα χαρακτηριστικά του φύλου και αποσκοπούν στην μεταβολή των χαρακτηριστικών φύλου ενός ανήλικου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων των γονάδων, των γεννητικών οργάνων και των εσωτερικών αναπαραγωγικών οργάνων, αλλά και της ορμονοληψίας, παρά μόνο μετά από συναίνεση του ανήλικου προσώπου. Πλήρης πρόσβαση των ίντερσεξ προσώπων σε υπηρεσίες υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης με σεβασμό στα χαρακτηριστικά φύλου τους, καθώς και στον ιατρικό τους φάκελο παράλληλα με την προστασία και το απαραβίαστο των προσωπικών τους δεδομένων από τρίτα πρόσωπα,
η) Τροποποίηση του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005) με ρητή πρόσθεση της έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου.

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών
Δες και αυτό!